اختلال در دسترسی به بانک سوال


اختلال در دسترسی به بانک سوال

داوطلبان گرامی

با عرض پوزش، بانک سوال گزینه دو تا اطلاع ثانوی دچار اختلال می باشد. پس از رفع مشکل فنی و اختلال، مراتب از طریق فضای مجازی به اطلاع شما خواهد رسید.

 پیشاپیش از صبوری شما سپاسگزاریم.

یک سال قبل  

تعداد مشاهده 1780