نمره تراز و تراز خوب در آزمون های گزینه دو


نمره تراز و تراز خوب در آزمون های گزینه دو

👨🏻‍💻 نمره تراز سطح علمی داوطلب نسبت به جامعه آماری آزمون را مشخص و هدف آن یکسان سازی ارزش نمره داوطلبان است.


🧑‍🏫 تراز کنکور چیست و چگونه نمره تراز داوطلبان یا نمره کل نهایی در کنکور محاسبه می شود؟ تفاوت درصد و تراز و اهمیت تراز در محاسبه رتبه  گزینه دو


🛎آنچه در مطلب تراز کنکور چیست مشاهده خواهید کرد👇

⁉️  چرا به نمره تراز نیاز داریم؟

🔰 تفاوت نمره خام و نمره تراز

📊 نمره تراز درس

🧮 محدوده نمره تراز

📃 نمره کل (تراز کل)

✅ تراز خوب در گزینه دو


📲مشاهده و اطلاعات بیشتر👇

mag.gozine2.ir/نمره_تراز_کنکور/

درحال بارگذاری...
دانلود نمره تراز و تراز خوب در آزمون های گزینه دو (فیلم) - 5.77 MB
یک سال قبل  

تعداد مشاهده 5875