با معلم راهنما - ویژه پایه نهم - 24 آذر


با معلم راهنما - ویژه پایه نهم - 24 آذر

  شما دانش آموز گرامی پایه نهم برای موفقیت تحصیلی نیازمند یک نقشه راه و مطالعه با یک برنامه استاندارد هستید و با شرکت در ارزشیابی های پیشرفت تحصیلی، آموخته های خود را به چالش خواهید کشید.

 بعد از ارزشیابی نیاز است، یک بار مسیر پیموده شده را بررسی و اشکالات و نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کنید و پس از آن برای ارزشیابی بعدی هدف گذاری و برنامه ریزی نمایید.

  ما در گزینه دو بعد از هر ارزشیابی در کلاس "بامعلم راهنما" در کنار دبیران و مشاوران با تجربه منتظر شما هستیم.

 پس بعد از هر ارزشیابی، سریع بیا سر کلاس #با_معلم_راهنما

درحال بارگذاری...
دانلود با معلم راهنما - ویژه پایه نهم - 24 آذر (فیلم) - 91.8 MB
کارشناس واحد مشاوره    یک سال قبل  

تعداد مشاهده 700