تحلیل‌هوشمندانه با ابرگزارش گزینه‌دو ویژه مدارس


تحلیل‌هوشمندانه با ابرگزارش گزینه‌دو ویژه مدارس

 جدیدترین خدمت گزینه دو ویژه مدارسی که گروهی در آزمون گزینه دو شرکت می کنند.

 با  تحلیل فردی و گروهی همه جانبه دانش آموزان در پاسخگویی سوالات و مباحث درسی در ابر گزارش گزینه دو

 کارنامه های هوشمند گزینه دو سرآغازی برای تصمیمات راهبردی مدیران و مبنایی برای مطالعه و برنامه ریزی پیش رو برای دبیران و مشاوران مدارس 

درحال بارگذاری...
دانلود تحلیل‌هوشمندانه با ابرگزارش گزینه‌دو ویژه مدارس (فیلم) - 31.5 MB
یک سال قبل  

تعداد مشاهده 314