ابر کارنامه گزینه دو - مدیریت زمان


ابر کارنامه گزینه دو - مدیریت زمان

 با آزمون آنلاین گزینه دو، اختیار زمان رو دستت بگیر

با مدیریت زمان ابرکارنامه گزینه دو، متوجه میشی روی هر سوال چقدر وقت گذاشتی و می تونی آزمونت رو مدیریت، برای آزمون بعدی برنامه ریزی و هنر آزمون دادن را برای کنکورت تمرین کنی

 مدیریت زمان، تفاوت افراد موفق و ناموفق

درحال بارگذاری...
دانلود ابر کارنامه گزینه دو - مدیریت زمان (فیلم) - 3.14 MB
یک سال قبل  

تعداد مشاهده 189