ابر کارنامه گزینه دو - تحلیل آزمون


ابر کارنامه گزینه دو - تحلیل آزمون

‌ هر آزمون یه فرصت برای خودسنجی و ارزیابی آموخته هاست اما تحلیل آزمونه که باعث شناخت نقاط قوت و ضعف علمی و مهارتی میشه تا بر مبنای آن کارهایی که باید انجام بدی رو برنامه ریزی کنی تا به موفقیت برسی

سرعت و دقت مهم ترین عامل در تحلیل آزمونه و گزینه دو بعد هر آزمون، سوالات غلط، نزده و درست آزمونت رو دسته بندی و به همراه پاسخ تشریحی شخصی با ذکر جزییات برای یک تحلیل درست و اثرگذار بهت ارائه میکنه

با تحلیل آزمون روی عملکردت دقیق شو

درحال بارگذاری...
دانلود ابر کارنامه گزینه دو - تحلیل آزمون (فیلم) - 3.52 MB
9 ماه قبل  

تعداد مشاهده 150