محدوده بندی آزمون های آزمایشی تابستان 1401 ویژه داوطلبان کنکور 1402


محدوده بندی آزمون های آزمایشی تابستان 1401 ویژه داوطلبان کنکور 1402

⚠️ نسخه نهایی محدوده بندی آزمون های تابستان ویژه داوطلبان کنکور ۱۴۰۲ + ۲ آزمون هدیه 19 و 22 شهریور

📕 نسخه نهایی (ویرایش ۲۵ خرداد) ملاک برگزاری آزمون های تابستان خواهد بود‌.

🎁 ۲ آزمون هدیه ویژه داوطلبانیست که در ۶ مرحله آزمون های تابستان ثبت نام نمایند.

🛎  در نسخه نهایی مطابق با آخرین تغییرات محدوده بندی کنکور ۱۴۰۲، دروس عمومی حذف گردیده است.

محدوده بندی آزمون های آزمایشی تابستان 1401 ویژه داوطلبان کنکور 1402 (PDF) محدوده بندی آزمون های آزمایشی تابستان 1401 ویژه داوطلبان کنکور 1402 (PDF) محدوده بندی آزمون های آزمایشی تابستان 1401 ویژه داوطلبان کنکور 1402 (PDF)
دانلود محدوده بندی آزمون های آزمایشی تابستان 1401 ویژه داوطلبان کنکور 1402 (PDF) - 169 KB محدوده بندی آزمون های آزمایشی تابستان 1401 ویژه داوطلبان کنکور 1402 (PDF)
یک سال قبل  

تعداد مشاهده 74433