محدوده بندی آزمون های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی پایه یازدهم در سال تحصیلی 1402-1401


محدوده بندی آزمون های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی پایه یازدهم در سال تحصیلی 1402-1401

⚠️ نسخه نهایی محدوده بندی آزمون های سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ ویژه پایه یازدهم
📕 نسخه نهایی (ویرایش ۲۵ خرداد) ملاک برگزاری آزمون های سال تحصیلی خواهد بود‌.
🛎 در نسخه نهایی دروس عمومی حذف گردیده است.
محدوده بندی آزمون های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی پایه یازدهم در سال تحصیلی 1402-1401 (PDF) محدوده بندی آزمون های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی پایه یازدهم در سال تحصیلی 1402-1401 (PDF) محدوده بندی آزمون های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی پایه یازدهم در سال تحصیلی 1402-1401 (PDF)
دانلود محدوده بندی آزمون های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی پایه یازدهم در سال تحصیلی 1402-1401 (PDF) - 155 KB محدوده بندی آزمون های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی پایه یازدهم در سال تحصیلی 1402-1401 (PDF)
2 ماه قبل  

تعداد مشاهده 4512