تحلیل آزمون - 18 آذر


تحلیل آزمون - 18 آذر

 تحلیل آزمون از خود آزمون مهمتره.  می دونید منظور از تحلیل آزمون چیه؟ می دونید تحلیل آزمون چه پارامترهایی داره؟ چه زمانی این تحلیل ها به شما کمک خواهد کرد؟

درحال بارگذاری...
دانلود تحلیل آزمون - 18 آذر (فیلم) - 52.4 MB

تعداد مشاهده 1092