جبران جاماندن های تکراری - 3 آذر


جبران جاماندن های تکراری - 3 آذر

عقب افتادن و جا ماندن از برنامه آزمون با دلایل مختلف مثل سرعت پایین مطالعه، بی انگیزگی، تنبلی، برنامه مدرسه ، بودجه بندی آزمون و... تقریبا بین اکثر دانش آموزان و داوطلبان متداول و براشون اتفاق افتاده. در این لایو مهم به ارائه راهکار برای جبران عقب ماندگی از برنامه آزمون ها پرداختیم.

درحال بارگذاری...
دانلود جبران جاماندن های تکراری - 3 آذر (فیلم) - 34.9 MB

تعداد مشاهده 466