تکنیک های افزایش دقت - 20 آبان


تکنیک های افزایش دقت - 20 آبان

کم نبودن دانش آموزانی که علیرغم سطح تحصیلی مناسب در نتیجه گیری موفق نبودن! چراکه دقت لازم رو در جلسه آزمون نداشتن و یکسری نکات ساده رو رعایت نکردن. این برنامه رو حتما ببینید.

درحال بارگذاری...
دانلود تکنیک های افزایش دقت - 20 آبان (فیلم) - 58.7 MB

تعداد مشاهده 577