فیلم راهنمای فعالسازی سنجش بانک سوال و آزمونک


فیلم راهنمای فعالسازی سنجش بانک سوال و آزمونک

داوطلبان گرامی

 امتیاز متناسب با مراحل ثبت‌نام جهت خرید و فعالسازی بسته‌های بانک سوال تابستان ۱۴۰۲ در مارکت گزینه‌دو به ثبت‌نام کنندگان اختصاص یافته است.

لازم به ذکرست فرآیند خرید بسته بانک سوال و آزمونک ها صرفا از طریق مشاهده فیلم راهنما و توسط داوطلب خواهد بود.

⚠️ نکته مهم: امتیاز بسته بانک سوال ثبت‌نام کنندگان آزمون های سال تحصیلی ۰۳-۰۲ ، مهر ۱۴۰۲ اختصاص خواهد یافت.

درحال بارگذاری...
دانلود فیلم راهنمای فعالسازی سنجش بانک سوال و آزمونک (فیلم) - 2.73 MB
3 ماه قبل  

تعداد مشاهده 2314