برنامه سنجش مهارت های اجتماعی - دوره اول متوسطه


برنامه سنجش مهارت های اجتماعی - دوره اول متوسطه

اطلاعیه : دانش آموزانی که موفق به شرکت در مرحله دوم سنجش مهارت های اجتماعی نشده اند , می توانند از تاریخ  13 آذر  تا 16 آذر در سنجش شرکت نمایید. 

برنامه سنجش مهارت های اجتماعی - دوره اول متوسطه (PDF)
دانلود برنامه سنجش مهارت های اجتماعی - دوره اول متوسطه (PDF) - 95.3 KB برنامه سنجش مهارت های اجتماعی - دوره اول متوسطه (PDF)
2 سال قبل  

تعداد مشاهده 8646