زمان فعال سازی و اتمام مهلت خدمات طلایی آزمون های تابستان 1402 و سال تحصیلی 1403-1402


زمان فعال سازی و اتمام مهلت خدمات طلایی آزمون های تابستان 1402 و سال تحصیلی 1403-1402

داوطلبان گرامی

باسلام و آرزوی موفقیت

از این که گزینه دو را برای سنجش و ارزیابی تحصیلی خود انتخاب کردید سپاسگزاریم و امیدواریم باتلاش، برنامه ریزی و با استفاده خدمات آموزشی- مشاوره ای گزینه دو نتیجه مطلوب خود را کسب نمایید. زمان دسترسی به خدمات طلایی مقطع ثبت نام شده شما در تابستان و سال تحصیلی مطابق جدول ذیل می باشد. لطفا این مطلب را با دقت مطالعه و حتما ذخیره نمایید.

نکته مهم: خدمات طلایی صرفا ویژه داوطلبان آزمون های گزینه دو بوده که از طریق ثبت نام و دریافت نام کاربری امکان دسترسی به آنها را مطابق ستون مقطع مربوطه در جدول زیر خواهند داشت. خدمات عمومی خدماتی هستند که بصورت عمومی و رایگان از طریق سایت ارایه می شود.


. ویژه آزمون های تابستان 1402

ردیفخدمت طلاییمقطع مربوطهزمان فعال سازیاتمام مهلت استفادهتوضیحات
1بانک سوال
ویژه داوطلبان کنکور و پایه دهم به یازدهم
اوایل تیر ماهمتناسب با امتیاز کسب شده در ثبت نام آزمون ها
اینجا را کلیک کنید
.دسترسی به سوالات پایه و دوازدهم برای داوطلبان کنکور
.دسترسی به سوالات مقطع و رشته ثبت نامی برای سایر پایه ها
2آرشیو آزمون سال قبل
ویژه داوطلبان کنکور و پایه دهم به یازدهم
از تیر ماه به تدریج
پایان شهریور 1402

3جزوات کمک آموزشی
ویژه داوطلبان کنکور
اوایل تیر ماهپایان شهریور 1402 
4برنامه مطالعاتی
ویژه داوطلبان کنکور و پایه دهم به یازدهم
اوایل تیر ماهپایان شهریور 1402
بعد از برگزاری هر مرحله آزمون ارایه خواهدشد.
5دفترچه pdf آزمون ها
ویژه تمام مقاطع
بعد از هر مرحله آزمون
پایان شهریور 1402
.بعد از اتمام آزمون آنلاین ارایه خواهد شد


. ویژه آزمون های سال تحصیلی 1403-1402

ردیفخدمت طلاییمقطع مربوطهزمان فعال سازیاتمام مهلت استفادهتوضیحات
1بانک سوال
ویژه تمام مقاطع
اوایل مهر ماهمتناسب با امتیاز کسب شده در ثبت نام آزمون ها
اینجا را کلیک کنید
.دسترسی به سوالات پایه و دوازدهم برای داوطلبان کنکور
.دسترسی به سوالات مقطع و رشته ثبت نامی برای سایر پایه ها
2آرشیو آزمون سال قبل
ویژه تمام مقاطع
از مهرماه به تدریج
پس از برگزاری کنکور 1403
مطابق جدول زمان بندی در قسمت مربوطه
3جزوات کمک آموزشی
ویژه داوطلبان کنکور 1403
اوایل مهر ماهپس از برگزاری کنکور 1403
 
4برنامه مطالعاتی
ویژه داوطلبان کنکور و پایه دهم و یازدهم
اوایل مهر ماهپس از برگزاری کنکور 1403

بعد از برگزاری هر مرحله آزمون ارایه خواهدشد.
5نرم افزارهای هوشمند
ویژه داوطلبان کنکور
اوایل مهر ماهپس از برگزاری کنکور 1403

6دفترچه pdf آزمون ها
ویژه تمام مقاطع
بعد از هرمحله آزمونپس از برگزاری کنکور 1403
بعد از اتمام آزمون آنلاین ارایه خواهد شد.


شرایط دسترسی به بانک سوال 

دقت کنید، تمامی دانش آموزان گزینه دو به آزمون های آنلاین کشوری، آزمونک و.. مطابق مراحل ثبت نامی خود دسترسی خواهند داشت ومحدودیت های بانک سوال صرفا برای تمرین و آزمون شخصی در بانک سوال است. در عین حال دانش آموزانی که از طریق مدرسه ثبت نام کردند نیز همچنان امکان پاسخگویی به آزمون های ارسالی از سوی دبیران خود را خواهند داشت.

5 ماه قبل  

تعداد مشاهده 168190