زمان فعال سازی و اتمام مهلت خدمات طلایی آزمون های تابستان 1401 و سال تحصیلی 1402-1401


زمان فعال سازی و اتمام مهلت خدمات طلایی آزمون های تابستان 1401 و سال تحصیلی 1402-1401

داوطلبان گرامی

باسلام و آرزوی موفقیت

از این که گزینه دو را برای سنجش و ارزیابی تحصیلی خود انتخاب کردید سپاسگزاریم و امیدواریم باتلاش، برنامه ریزی و با استفاده خدمات آموزشی- مشاوره ای گزینه دو نتیجه مطلوب خود را کسب نمایید. زمان دسترسی به خدمات طلایی مقطع ثبت نام شده شما در تابستان و سال تحصیلی مطابق جدول ذیل می باشد. لطفا این مطلب را با دقت مطالعه و حتما ذخیره نمایید.

نکته مهم: خدمات طلایی صرفا ویژه داوطلبان آزمون های گزینه دو بوده که از طریق ثبت نام و دریافت نام کاربری امکان دسترسی به آنها را مطابق ستون مقطع مربوطه در جدول زیر خواهند داشت. خدمات عمومی خدماتی هستند که بصورت عمومی و رایگان از طریق سایت ارایه می شود.


. ویژه آزمون های تابستان 1401

ردیفخدمت طلاییمقطع مربوطهزمان فعال سازیاتمام مهلت استفادهتوضیحات
1بانک سوال
ویژه داوطلبان کنکور و پایه دهم به یازدهم
اوایل تیر ماهمتناسب با امتیاز کسب شده در ثبت نام آزمون ها
اینجا را کلیک کنید
.دسترسی به سوالات پایه و دوازدهم برای داوطلبان کنکور
.دسترسی به سوالات مقطع و رشته ثبت نامی برای سایر پایه ها
2پیش آزمون آنلاین
ویژه داوطلبان کنکور
یک هفته قبل از هر آزمونمتناسب با تعداد مراحل ثبت نامیصرفا داوطلبان کنکور در مراحل ثبت نامی دسترسی خواهند داشت.
(پیش آزمون در مراحل 2 تا 5 ارایه خواهد شد.)
3جزوات کمک آموزشی
ویژه داوطلبان کنکور
اوایل تیر ماهپایان شهریور 1401 
4برنامه مطالعاتی
ویژه داوطلبان کنکور و پایه های دهم به یازدهم
اوایل تیر ماهپایان شهریور 1401
بعد از برگزاری هر مرحله آزمون ارایه خواهدشد.
5دفترچه pdf آزمون ها
ویژه تمام مقاطع
بعد از هر مرحله آزمون
پایان شهریور 1401
.بعد از اتمام آزمون آنلاین ارایه خواهد شد
6آرشیو آزمون سال قبل
ویژه تمام مقاطع
از تیر ماه به تدریج
پایان شهریور 1401


. ویژه آزمون های سال تحصیلی 1402-1401

ردیفخدمت طلاییمقطع مربوطهزمان فعال سازیاتمام مهلت استفادهتوضیحات
1بانک سوال
ویژه تمام مقاطع
اوایل مهر ماهمتناسب با امتیاز کسب شده در ثبت نام آزمون ها
اینجا را کلیک کنید
.دسترسی به سوالات پایه و دوازدهم برای داوطلبان کنکور
.دسترسی به سوالات مقطع و رشته ثبت نامی برای سایر پایه ها
2پیش آزمون آنلاین
ویژه داوطلبان کنکور تیر 1402
یک هفته قبل از هر آزمونمتناسب با تعداد مراحل ثبت نامیصرفا داوطلبان کنکور در مراحل ثبت نامی دسترسی خواهند داشت.
(پیش آزمون در مراحل 2  تا 9 و 10 تا 15 ارایه خواهد شد.)
3جزوات کمک آموزشی
ویژه داوطلبان کنکور تیر 1402 و دی 1401
اوایل مهر ماهیک هفته بعد از کنکور 1402 
4برنامه مطالعاتی
ویژه داوطلبان کنکور و پایه های دهم و یازدهم
اوایل مهر ماهیک هفته بعد از کنکور 1402بعد از برگزاری هر مرحله آزمون ارایه خواهدشد.
5نرم افزارهای هوشمند
ویژه داوطلبان کنکور
اوایل مهر ماهبعد از انتخاب رشته
6دفترچه pdf آزمون ها
ویژه تمام مقاطع
بعد از هرمحله آزمونیک هفته بعد از کنکور 1402بعد از اتمام آزمون آنلاین ارایه خواهد شد.
7آرشیو آزمون سال قبل
ویژه تمام مقاطع
از مهرماه به تدریجیک هفته بعد از کنکور 1402مطابق جدول زمان بندی در قسمت مربوطه


شرایط دسترسی به بانک سوال 

دقت کنید، تمامی دانش آموزان گزینه دو به آزمون های آنلاین کشوری، سنجش مستمر و پیش آزمون های آنلاین مطابق مراحل ثبت نامی خود دسترسی خواهند داشت ومحدودیت های بانک سوال صرفا برای تمرین و آزمون شخصی در بانک سوال است. در عین حال دانش آموزانی که از طریق مدرسه ثبت نام کردند نیز همچنان امکان پاسخگویی به آزمون های ارسالی از سوی دبیران خود را خواهند داشت.

6 ماه قبل  

تعداد مشاهده 164858