حذفیات کنکور 1400


حذفیات کنکور 1400

پیرو اعلام حذفیات آزمون سراسری 1400 از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، به اطلاع می رساند که موسسه گزینه دو نیز از آزمون مورخ 20فروردین 1400 تا پایان، تمام حذفیات اعلام شده را در آزمون های آزمایشی ویژه داوطلبان کنکور 1400، اعمال خواهد کرد و از مطالب حذف شده، سوالی طرح نخواهد شد. به این ترتیب داوطلبان می توانند با محدوده کاملا مشابه و منطبق بر کنکور 1400 آزمون دهند و خود را برای شرکت در آزمون سراسری آماده نمایند.

آیا محدوده آزمون های گزینه دو به دلیل حذفیات آزمون سراسری تغییر می کند؟

لازم به ذکر است که تاریخ برگزاری و بودجه بندی آزمون ها به روال سابق و اعلام شده از قبل بوده و تغییری ندارد. برای مشاهده تاریخ و محدوده بندی دقیق آزمون ها اینجا کلیک کنید.

حذفیات کنکور 1400 شامل چه پایه هایی می شود؟

هر سال سازمان سنجش بر اساس شرایط سال تحصیلی، برخی مباحث از پایه های تحصیلی مختلف را از محدوده کنکور حذف می کند. فایل حذفیات اعلام شده توسط سازمان سنجش آموزش کشور برای کنکور 1400، نیز در پایین همین صفحه قابل مشاهده و دانلود است.


به اطلاع می رساند بر اساس نامۀ مورخ 13/12/1399 وزارت آموزش و پرورش و نیز اصلاحیۀ مورخ 27/12/99 آن، در خصوص اعلام حذفیات آزمون کنکور، با توجه به شرایط حاصل از شیوع ویروس کرونا و در جهت مساعدت با متقاضیان گرامی بخش های اعلامی به این سازمان که در آزمون سراسری 1400 از آن سؤال طرح نخواهد شد، به شرح زیر اعلام می شود:


دروس مشترک کلیه رشته های متوسطه نظری:

نام کتاب

کد کتاب

پایۀ تحصیلی

سال چاپ

حذفیات

فارسی 3 

مشترک کلیه رشته های متوسطه نظری

112201

دوازدهم

99

بر اساس برنامۀ درسی تولید شده در سال تحصیلی 1400- 1399 (شرایط همه گیری کووید 19) و بخش نامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش طرح سؤال از بخش های زیر از کتاب فارسی 3 مجاز نیست: 

گنج حلکمت ها، روان خوانی ها و شعرخوانی ها

انگلیسی 1

مشترک کلیه رشته های متوسطه نظری

110230

دهم

97

بر اساس برنامۀ درسی تولید شده در سال تحصیلی 1400- 1399 (شرایط همه گیری کووید 19) و بخش نامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش طرح سؤال از بخش های زیر از کتاب های انگلیسی1، 2 و 3 مجاز نیست: 

بخش های what you learned از کتاب های پایۀ دهم، یازدهم و دوازدهم

انگلیسی 2

مشترک کلیه رشته های متوسطه نظری

111230

یازدهم

98

انگلیسی 3

مشترک کلیه رشته های متوسطه نظری

112230

دوازدهم

99

جغرافیای ایران مشترک کلیه رشته های متوسطه نظری

110218

دهم

97

مطالب  بیشتر بدانیم»،  بیندیشیم»،  برای مطالعه»،  توضیحات و زیرنویس ها»،  نقشه ها و مدل ها»،  آمار و ارقام مندرج در جدول ها و نمودارها» و  واژه نامه های پیوست کتاب»

 

دروس اختصاصی رشته علوم انسانی:

نام کتاب

کد کتاب

پایۀ تحصیلی

سال چاپ

حذفیات

دین و زندگی 1 

ادبیات و علوم انسانی

110205

دهم

97

1. آیات ابتدای هر درس صرفاً برای قرائت در ابتدای کلاس توسط دانش آموزان و دادن نمره قرائت به آنان (4 نمره از 20 نمره ارزشیابی پایاینی) گنجانده شده است، به هیچ وجه مفهوم، محتوا و ترجمۀ آیات مدنظر نیست.

2. فعالیت های دارای علامت * (ستاره)

3. محتوای بخش های  بیشتر بدانیم»،  پاسخ سؤالات شما»،  پیشنهاد»،  دانش تکمیلی»،  معرفی کتاب»،  فیلم»،  پاورقی ها» و برداشت ها.

دین و زندگی 2 

ادبیات و علوم انسانی

111205

یازدهم

98

1. آیات ابتدای هر درس صرفاً برای قرائت در ابتدای کلاس توسط دانش آموزان و دادن نمره قرائت به آنان (4 نمره از 20 نمره ارزشیابی پایاینی) گنجانده شده است، به هیچ وجه مفهوم، محتوا و ترجمۀ آیات مدنظر نیست.

2. فعالیت های دارای علامت * (ستاره)

3. محتوای بخش های  بیشتر بدانیم»،  پاسخ سؤالات شما»،  پیشنهاد»،  دانش تکمیلی»،  معرفی کتاب»،  فیلم»،  پاورقی ها» و برداشت ها.

4. با توجه به اینکه در سال 1398 در برخی استان ها برای دانش آموزان پایه یازدهم، کتاب دین و زندگی چاپ 1397 توزیع شد که محتوای آن در دو جا متفاوت با کتاب دین و زندگی چاپ 1398 است؛ لذا برای رعایت عدالت آموزشی، در طرحی سؤالات آزمون سراسری سال 1400، طرح سؤال از دو قسمت زیر مجاز نمی باشد.

- از مبحث  حرکت زمین» و هفت خط ادامه آن در صفحۀ 47 سؤالی طرح نگردد.

- صفحۀ 62 خط 6 از عبارت زیر که در سال 98 به کتاب اضافه شده است سؤال طراحی نشود:

... همچنین آنان از چنان بینش عمیقی برخوردارند که در انجام اوامر خداوند گرفتار خطا و اشتباه نمی شوند.

دین و زندگی 3 

ادبیات و علوم انسانی

112205

دوازدهم

99

1. آیات ابتدای هر درس صرفاً برای قرائت در ابتدای کلاس توسط دانش آموزان و دادن نمره قرائت به آنان (4 نمره از 20 نمره ارزشیابی پایاینی) گنجانده شده است، به هیچ وجه مفهوم، محتوا و ترجمۀ آیات مدنظر نیست.

2. فعالیت های دارای علامت * (ستاره)

3. محتوای بخش های  بیشتر بدانیم»،  پاسخ سؤالات شما»،  پیشنهاد»،  دانش تکمیلی»،  معرفی کتاب»،  فیلم»،  پاورقی ها» و برداشت ها.

4. بر اساس برنامۀ درسی تولید شده در سال تحصیلی 1400- 1399 (شرایط همه گیری کووید 19) و بخش نامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر مطالعۀ آزاد سه درس پایانی کتاب دین و زندگی دوازدهم رشته علوم انسانی، سه درس زیر از این کتاب حذف شده و طرح سؤال از آن ها مجاز نمی باشد: 

درس یازدهم (عصر شکوفایی)، درس دوازدهم (نگاهی به تمدن جدید)، سیزدهم (مسئولیت بزرگ ما)

عربی، زبان قرآن 1 علوم انسانی

110207

دهم

97

بخش البحث العملی،

عربی، زبان قرآن 2 علوم انسانی

111207

یازدهم

98

بخش  للمطالعه» صفحات 57 و 58 بخش البحث العلمی

عربی، زبان قرآن 3 علوم انسانی

112207

دوازدهم

99

بخش خوب است بدانیم صفحۀ 18

علوم و فنون 3 علوم انسانی

112203

دوازدهم

99

بر اساس برنامۀ درسی تولید شده در سال تحصیلی 1400- 1399 (شرایط همه گیری کووید 19) و بخش نامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر مطالعۀ آزاد بخش های زیر از کتاب علوم و فنون (3) طرح سؤال از مباحث زیر مجاز نیست:

- خودارزیابی ها و کارگاه های تحلیل متن

فلسفه 1 علوم انسانی

111226

یازدهم

98

- فعالیت های درون متن که با علامت * مشخص شده اند.

- مطالبی که در حاشیه کتاب آمده است.

- پاورقی ها

- مطالب مربوط به مطالعه

فلسفه 2 علوم انسانی

112226

دوازدهم

99

- فعالیت های درون متن که با علامت * مشخص شده اند.

- مطالبی که در حاشیه کتاب آمده است.

- پاورقی ها

- مطالب مربوط به مطالعه

بر اساس برنامۀ درسی تولید شده در سال تحصیلی 1400- 1399 (شرایط همه گیری کووید 19) و بخش نامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر مطالعۀ آزاد بخش های زیر از کتاب فلسفه 2 طرح سؤال از مباحث زیر مجاز نیست:

- درس های 4، 9، 12، درس 10 صفحه های 78، 79 و 82 و درس 11 صفحه های 87 تا 91

منطق و علوم انسانی 

110223

دهم

97

- پیرا بندهای آبی ستاره دار

- حکایت ها

- پاورقی ها

- صفحات  آنچه در این بخش می خوانیم»

- صفحات  عناوین بخش ها»

- فرهنگ اصطلاحات

جامعه شناسی 3 

علوم انسانی

112222

دوازدهم

99

بر اساس برنامۀ درسی تولید شده در سال تحصیلی 1400- 1399 (شرایط همه گیری کووید 19) و بخش نامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر مطالعۀ آزاد بخش های زیر از کتاب جامعه شناسی 3 طرح سؤال از مباحث زیر مجاز نیست:

مطالب  بخوانیم و بدانیم» و  ببینیم و بدانیم» و درس 2

جغرافیای 2 

علوم انسانی

111218

یازدهم

98

مطالب  بیشتر بدانیم»،  بیندیشیم»،  برای مطالعه»،  توضیحات و زیرنویس ها»،  نقشه ها و مدل ها»،  آمار و ارقام مندرج در جدول ها و نمودارها» و  واژه نامه های پیوست کتاب»

جغرافیای 3 (کاربردی)

علوم انسانی

112218

دوازدهم

99

تاریخ 1 علوم انسانی

110219

دهم

97

1. تمامی مطالب ذیل عنوان های  بیشتر بدانیم» و  یک توضیح»

2. تمامی مطالب مندرج در جدول یا ترام  های رنگی

3. تمامی مطالب مندرج در نمودارهای خط زمان، نقشه ها و تصاویر تاریخی و سایر نمودارها

4. متن و مطالب تمامی فعالیت ها به ویژه فعالیت های ذیل عنوان  بررسی شواهد و مدارک»

تاریخ 2 علوم انسانی

111219

یازدهم

98

تاریخ 3 علوم انسانی

112219

دوازدهم

99

1. تمامی مطالب ذیل عنوان های  بیشتر بدانیم» و  یک توضیح»

2. تمامی مطالب مندرج در جدول یا ترام  های رنگی

3. تمامی مطالب مندرج در نمودارهای خط زمان، نقشه ها و تصاویر تاریخی و سایر نمودارها

4. متن و مطالب تمامی فعالیت ها به ویژه فعالیت های ذیل عنوان  بررسی شواهد و مدارک»

5. بر اساس برنامۀ درسی تولید شده در سال تحصیلی 1400- 1399 (شرایط همه گیری کووید 19) و بخش نامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر مطالعۀ آزاد درس  های 1 و 2 از کتاب تاریخ 3، طرح سؤال از دروس مذکور مجاز نیست.

 

دروس اختصاصی رشته علوم و معارف اسلامی:

نام کتاب

کد کتاب

پایۀ تحصیلی

سال چاپ

حذفیات

اصول عقاید (1)

علوم و معارف اسلامی

110227

دهم

97

- تمام قسمت های  بیشتر بدانیم»

- مبحث  هم اندیشی ها» صفحات: 19، 26، 35، 44، 52، 67، 77، 88، 99 و 108

- مبحث  بیان خاطره» صفحۀ 22

- تمام مباحث پاورقی ها

- تحقیق کنید صفحه های 19، 26، 35، 44، 52، 67، 77، 88، 99 و 108

- مبحث  تلاش» صفحه های 17، 40، 61 و 62

- مبحث  خودکاوی» صفحۀ 96

- مبحث  جستجو در قرآن» صفحۀ 106

- مبحث  کشف دلیل» صفحۀ 105

اصول عقاید (2)

علوم و معارف اسلامی

111232

یازدهم

98

- قسمت  برای مطالعه» صفحۀ 141

- مبحث هم اندیشی ها» صفحه های: 19، 28، 46، 59، 69، 82، 91، 99، 113، 123 و 135

- فعالیت  تحقیق کنید» صفحه های: 20، 29، 38، 46، 59، 82، 91، 99، 113، 123 و 135

- فعالیت  گفت وگو کنید» صفحۀ 38

- فعالیت  اندیشه» صفحه های 14، 36، 63 و 74

- مبحث  تدبر» صفحه های 77 و 88

- تمام مباحث پاورقی

اصول عقاید (3)

علوم و معارف اسلامی

112227

دوازدهم

99

- مبحث  هم اندیشی ها» صفحه های: 18، 24، 31، 54، 58، 61، 71، 73، 81، 82، 86، 93، 94، 96، 107، 118 و 130

- فعالیت صفحۀ 114

- تمامی مباحث پاورقی

- مبحث  تفکر» صفحۀ 125

- متن صفحۀ 28 با عنوان  به دو نمونه توجه کنید تا پایان صفحه»

عربی، زبان قرآن 1

علوم و معارف اسلامی

110208

دهم

97

1. بخش های ستاره  دار مانند قواعد و تمرینات که برای مطالعۀ دانش آموزان است.

2. کلیه قواعد پاورقی

3. بخش البحث العلمی

عربی، زبان قرآن 2

علوم و معارف اسلامی

111208

یازدهم

98

عربی، زبان قرآن 3

علوم و معارف اسلامی

112208

دوازدهم

99

 

دروس مشترک رشته علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

نام کتاب

کد کتاب

پایۀ تحصیلی

سال چاپ

حذفیات

روان  شناسی

علوم انسانی

علوم و معارف اسلامی

111224

یازدهم

98

1. بخش برای مطالعۀ تمام دروس

2. پانویس های انگلیسی تمام صفحات کتاب

جامعه شناسی 1

علوم انسانی

علوم و معارف اسلامی

110220

دهم

97

مطالب  بخوانیم و بدانیم» و  ببینیم و بدانیم»

ریاضی و آمار 1

علوم انسانی

علوم و معارف اسلامی

110212

دهم

97

تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب

ریاضی و آمار 2

علوم انسانی

علوم و معارف اسلامی

111212

یازدهم

98

ریاضی و آمار 3

علوم انسانی

علوم و معارف اسلامی

112212

دوازدهم

99

اقتصاد

علوم انسانی

علوم و معارف اسلامی

110221

دهم

97

قسمت های  برای مطالعه»، فعالیت های  تحقیق کنید»،  بحث کنید»،  گفت وگو کنید»،  بررسی کنید»،  مقایسه کنید» و  گزارشی تهیه و ارائه کنید»

جامعه شناسی 2

علوم انسانی

علوم و معارف اسلامی

111222

یازدهم

98

مطالب  بخوانیم و بدانیم» و  ببینیم و بدانیم»

 

دروس اختصاصی رشته علوم تجربی:

نام کتاب

کد کتاب

پایۀ تحصیلی

سال چاپ

حذفیات

زیست شناسی 1

علوم تجربی

110216

دهم

97

- مطالبی که با عنوان  بیشتر بدانید» و  واژه شناسی»

- پرسش های عددی و محاسباتی به هر شکل و در هر سطحی

- فرمول ساختاری مواد شیمیایی

- پرسش  از شکل هایی در کتاب درسی که با  غیرمجاز بودن طرح سؤال» مشخص شده اند.

زیست شناسی 2

علوم تجربی

111216

یازدهم

98

- مطالبی که با عنوان  بیشتر بدانید» و  واژه شناسی»

- پرسش های عددی و محاسباتی به هر شکل و در هر سطحی

- فرمول ساختاری مواد شیمیایی

- پرسش  از شکل هایی در کتاب درسی که با  غیرمجاز بودن طرح سؤال» مشخص شده اند.

زیست شناسی 3

علوم تجربی

112216

دوازدهم

99

- مطالبی که با عنوان  بیشتر بدانید» و  واژه شناسی»

- پرسش های عددی و محاسباتی به هر شکل و در هر سطحی

- فرمول ساختاری مواد شیمیایی

- پرسش  از شکل هایی در کتاب درسی که با  غیرمجاز بودن طرح سؤال» مشخص شده اند.

- بر اساس برنامۀ درسی تولید شده در سال تحصیلی 1400- 1399 (شرایط همه گیری کووید 19) و بخش نامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر مطالعۀ آزاد درس  های 1 و 2 از کتاب تاریخ 3، طرح پرسش از بخش های مطالعه آزاد کتاب زیست شناسی 3 (مطابق با برنامه وضعیت قرمز) به شرح زیر، مجاز نیست:

- فصل 1:

گفتار 1: از عنوان تلاش برای کشف ساختار مولکولی دنا تا سر عنوان  مدل مولکولی دنا»

گفتار 3: از عنوان سطوح مختلف ساختاری در پروتئین تا سرعنوان  نقش پروتئین ها»، از عنوان عملکرد اختصاصی آنزیم ها تا پایان فصل.

فصل 2:

گفتار 1: از عنوان تغییرات رنای پیک تا پایان گفتار 1، 

گفتار 2: از عنوان مهار بیماری های ژنتیک تا پایان فصل

فصل 3:

گفتار 2: از عنوان مهار بیماری های ژنتیک تا پایان فصل

فصل 4:

گفتار 3: از ابتدای گفتار تا سرعنوان  گونه زایی»

فصل 5: 

گفتار 2: از عنوان تنظیم تنفس یاخته ای: تولیدی اقتصادی تا آخر گفتار.

گفتار 3: از عنوان سلامت بدن: پاداکسنده ها تا پایان فصل

فصل 6:

گفتار 2: از عنوان اثر محیط بر فتوسنتز تا آخر گفتار 2.

گفتار 3: از عنوان جانداران فتوسنتزکنندۀ دیگر تا پایان فصل.

فصل 7:

گفتار 2: از عنوان مهندسی بافت تا آخر گفتار 2.

فصل 8:

گفتار 3: از عنوان زندگی گروهی تا پایان فصل

 

فیزیک 1

علوم تجربی

110214

دهم

97

- تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانیدها، نتیجۀ فعالیت های تحقیقی، جدول ها، پیوست ها، واژه نامه ها، اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از هدف اصلی تصویرند، و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپردن آن ضرورتی ندارد.

- در بسیاری از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی بیان شده است که در طراحی سؤال ها الزاماً رعایت می شوند. مانند بررسی حالت هایی که نیرو هم راستا یا عمود برهم نیستند یا کلیۀ حالت هایی که در آن ها نیاز به تجزیۀ بردار است، جزء اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاماً در طراحی سؤال ها مدنظر قرار نمی گیرد.

فیزیک 2

علوم تجربی

111214

یازدهم

98

- تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانیدها، نتیجۀ فعالیت های تحقیقی، جدول ها، پیوست ها، واژه نامه ها، اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از هدف اصلی تصویرند، و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپردن آن ضرورتی ندارد.

- در بسیاری از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی بیان شده است که در طراحی سؤال ها الزاماً رعایت می شوند. مانند بررسی حالت هایی که نیروها و میدان های الکتریکی هم راستا یا عمود برهم نیستند یا حل مدارهای چند حلقه ای که در حلقه های مختلف از باتری استفاده می شود و همچنین سایر به هم بستن های مقاومت ها به غیر از به هم بستن متوالی و موازی جزء اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاماً در طراحی سؤال ها مدنظر قرار نمی گیرد.

فیزیک 3

علوم تجربی

112244

دوازدهم

99

- تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانیدها، نتیجۀ فعالیت های تحقیقی، جدول ها، پیوست ها، واژه نامه ها، اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از هدف اصلی تصویرند، و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپردن آن ضرورتی ندارد.

- در بسیاری از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی بیان شده است که در طراحی سؤال ها الزاماً رعایت می شوند. مانند بررسی حالت  هایی که نیروها هم راستا یا عمود برهم نیستند یا کلیۀ حالت هایی که در آن ها نیاز به تجزیۀ بردار است، جزء اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاماً در طراحی سؤال ها مدنظر قرار نمی گیرد.

- بر اساس برنامۀ درسی تولید شده در سال تحصیلی 1400- 1399 (شرایط همه گیری کووید 19) و بخش نامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر مطالعۀ آزاد کتاب فیزیک 3 (مطابق با برنامه وضعیت قرمز) به شرح زیر مجاز نیست:

- فصل 1: بخش 1-3 به همراه پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل.

- فصل 2: بخش های 2-3 و 2-4 به همراه پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل.

- فصل 3: از مبحث  ادراک شنوایی» در صفحۀ 73 تا سر بخش 3-7، صفحۀ 86 تا 88 شامل مباحث  سراب و پاشندگی نور» به همراه پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل

- فصل 4: بخش 4-4 به همراه پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل

ریاضی 2

علوم تجربی

111211

یازدهم

98

تمام مطالب بخش خواندنی کتاب

ریاضی 3

علوم تجربی

112211

دوازدهم

99


دروس اختصاصی رشته ریاضی فیزیک:

نام کتاب

کد کتاب

پایۀ تحصیلی

سال چاپ

حذفیات

فیزیک 1

ریاضی فیزیک

110209

دهم

97

- تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانیدها، نتیجۀ فعالیت های تحقیقی، جدول ها، پیوست ها، واژه نامه ها، اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از هدف اصلی تصویرند، و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپردن آن ضرورتی ندارد.

- در بسیاری از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی بیان شده است که در طراحی سؤال ها الزاماً رعایت می شوند. مانند بررسی حالت هایی که نیرو هم راستا یا عمود برهم نیستند یا کلیۀ حالت هایی که در آن ها نیاز به تجزیۀ بردار است، جزء اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاماً در طراحی از آن ها سؤال طراحی نشود.

فیزیک 2

ریاضی فیزیک

111209

یازدهم

98

- تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانیدها، نتیجۀ فعالیت های تحقیقی، جدول ها، پیوست ها، واژه نامه ها، اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از هدف اصلی تصویرند، و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپردن آن ضرورتی ندارد.

- در بسیاری از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی بیان شده است که در طراحی سؤال ها الزاماً رعایت می شوند. مانند بررسی حالت هایی که نیروها و میدان های الکتریکی هم راستا یا عمود برهم نیستند یا حل مدارهای چند حلقه ای که در حلقه های مختلف از باتری استفاده می شود و همچنین سایر به هم بستن های مقاومت ها به غیر از به هم بستن متوالی و موازی جزء اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاماً در طراحی از آن ها سؤال طراحی نشود.

فیزیک 3

ریاضی فیزیک

112209

دوازدهم

99

- تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانیدها، نتیجۀ فعالیت های تحقیقی، جدول ها، پیوست ها، واژه نامه ها، اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از هدف اصلی تصویرند، و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپردن آن ضرورتی ندارد.

- در بسیاری از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی بیان شده است که در طراحی سؤال ها الزاماً رعایت می شوند. مانند بررسی حالت هایی که نیرو هم راستا یا عمود برهم نیستند یا کلیۀ حالت هایی که در آن ها نیاز به تجزیۀ بردار است، جزء اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاماً در طراحی از آن ها سؤال طراحی نشود.

- بر اساس برنامۀ درسی تولید شده در سال تحصیلی 1400- 1399 (شرایط همه گیری کووید 19) و بخش نامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر مطالعۀ آزاد کتاب فیزیک 3 (مطابق با برنامه وضعیت قرمز) به شرح زیر مجاز نیست:

- فصل 1: بخش 1-4 به همراه پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل.

- فصل 2: بخش  2-3 به همراه پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل.

- فصل 3: صفحۀ 81 از مبحث  ادراک شنوایی» تا آخر فصل به همراه پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل

- فصل 4: صفحۀ 99 و 100 شامل مباحث سراب و پاشندگی نور، صفحۀ 108 از مبحث  موج ایستاده و تشدید در لوله های صوتی» تا آخر فصل به همراه پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل

- فصل 5: بخش 5-4 به همراه پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل

- فصل 6: بخش 6- 3 و 6-4 به همراه پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل

هندسه 1

ریاضی فیزیک

110211

یازدهم

98

تمام مطالب بخش خواندنی کتاب

هندسه 2

ریاضی فیزیک

111213

دوازدهم

99

هندسه 3

ریاضی فیزیک

112213

دوازدهم

99

حسابان 1

ریاضی فیزیک

111214

یازدهم

98

حسابان 2

ریاضی فیزیک

112214

دوازدهم

99

ریاضیات گسسته

ریاضی فیزیک

112215

دوازدهم

99

آمار و احتمال

ریاضی فیزیک

111215

یازدهم

98


دروس مشترک رشته  های علوم تجربی و ریاضی فیزیک:

نام کتاب

کد کتاب

پایۀ تحصیلی

سال چاپ

حذفیات

شیمی 1

علوم تجربی و 

ریاضی فیزیک

110210

دهم

97

- پرسش از محتوای  در میان تارنما، تفکر نقادانه و آیا می دانید».

- حفظ کردن معادله های شیمیایی

- حفظ کردن نام و فرمول شیمیایی ترکیب های آلی پیچیده

- رسم آرایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از 36 در جدول تناوبی

شیمی 2

علوم تجربی و 

ریاضی فیزیک

111210

یازدهم

98

- پرسش از محتوای  در میان تارنما، تفکر نقادانه و آیا می دانید».

- نام گذاری ترکیب های آلی به جز آلکان ها

- حفظ کردن نام و فرمول شیمیایی ترکیب های آلی پیچیده

- رسم آرایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از 36 در جدول تناوبی

- حفظ کردن معادله های شیمیایی

شیمی 3

علوم تجربی و 

ریاضی فیزیک

112210

دوازدهم

99

- پرسش از محتوای  در میان تارنما، تفکر نقادانه و آیا می دانید».

-  حفظ کردن نام و فرمول شیمیایی ترکیب های آلی پیچیده 

- حفظ کردن معادله های شیمیایی

- رسم آرایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از 36 در جدول تناوبی

- بر اساس برنامۀ درسی تولید شده در سال تحصیلی 1400- 1399 (شرایط همه گیری کووید 19) و بخش نامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر مطالعۀ آزاد کتاب شیمی 3 (مطابق با برنامه وضعیت قرمز) به شرح زیر مجاز نیست:

- فصل 1: صفحۀ 1، خود را بیازمایید صفحۀ 9، پیوند با صنعت صفحۀ 11، پیوند با زندگی صفحۀ 31 تا انتهای صفحۀ 32

- فصل 2: از آغاز فصل تا صفحۀ 39 ابتدا انجام واکنش با سفر الکترون، پیوند با زندگی صفحۀ 49 و 50، خود را بیازمایید صفحۀ 62.

- فصل 3: از آغاز فصل تا صفحۀ 67، سازه های یخی زیبا با ظاهری سخت اما زودگداز تا صفحۀ 73، پیوند با زندگی صفحۀ 83، با هم بیندیشیم صفحۀ 85 و 86.

- فصل 4: از آغاز فصل تا ابتدای به دنبال هوای پاک، ارزش فناوری شیمیایی تا ابتدای گروه عاملی کلید سنتز مولکول های آلی

 

 

زمین  شناسی

علوم تجربی و 

ریاضی فیزیک

111237

یازدهم

98

بیشتر بدانیدها و مفاخر ایران و جهان

ریاضی 1

علوم تجربی و 

ریاضی فیزیک

110211

دهم

97

تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب

عربی، زبان قرآن 1

علوم تجربی و 

ریاضی فیزیک

110206

دهم

97

بخش البحث العلمی

عربی، زبان قرآن 2

علوم تجربی و 

ریاضی فیزیک

111206

یازدهم

98

بخش المعربات الفارسیة

بخش البحث العلمی

عربی، زبان قرآن 3

علوم تجربی و 

ریاضی فیزیک

112206

دوازدهم

99

بخش البحث العلمی و بخش خوب است بدانیم صفحۀ 65

دین و زندگی 1

علوم تجربی و

ریاضی فیزیک

110204

دهم

97

1. آیات ابتدای هر درس صرفاً برای قرائت در ابتدای کلاس توسط دانش آموزان و دادن نمره قرائت به آنان (4 نمره از 20 نمره ارزشیابی پایاینی) گنجانده شده است، به هیچ وجه مفهوم، محتوا و ترجمۀ آیات مدنظر نیست.

2. فعالیت های دارای علامت * (ستاره)

3. محتوای بخش های  بیشتر بدانیم»،  پاسخ سؤالات شما»،  پیشنهاد»،  دانش تکمیلی»،  معرفی کتاب»،  فیلم»،  پاورقی ها» و برداشت ها.

دین و زندگی 2

علوم تجربی و

ریاضی فیزیک

111204

یازدهم

98

1. آیات ابتدای هر درس صرفاً برای قرائت در ابتدای کلاس توسط دانش آموزان و دادن نمره قرائت به آنان (4 نمره از 20 نمره ارزشیابی پایاینی) گنجانده شده است، به هیچ وجه مفهوم، محتوا و ترجمۀ آیات مدنظر نیست.

2. فعالیت های دارای علامت * (ستاره)

3. محتوای بخش های  بیشتر بدانیم»،  پاسخ سؤالات شما»،  پیشنهاد»،  دانش تکمیلی»،  معرفی کتاب»،  فیلم»،  پاورقی ها» و برداشت ها.

4. با توجه به اینکه در سال 1398 در برخی استان ها برای دانش آموزان پایه یازدهم، کتاب دین و زندگی چاپ 1397 توزیع شد که محتوای آن در دو جا متفاوت با کتاب دین و زندگی چاپ 1398 است؛ لذا برای رعایت عدالت آموزشی، در طرحی سؤالات آزمون سراسری سال 1400، طرح سؤال از دو قسمت زیر مجاز نمی باشد.

- از مبحث  حرکت زمین» و شش خط ادامه آن در صفحۀ 42 سؤالی طرح نگردد.

- صفحۀ 54 خط دهم از عبارت زیر که در سال 98 به کتاب اضافه شده است سؤال طراحی نشود:

... همچنین آنان از چنان بینش عمیقی برخوردارند که در انجام اوامر خداوند گرفتار خطا و اشتباه نمی شوند.

دین و زندگی 3 

علوم تجربی و

ریاضی فیزیک

112204

دوازدهم

99

1. آیات ابتدای هر درس صرفاً برای قرائت در ابتدای کلاس توسط دانش آموزان و دادن نمره قرائت به آنان (4 نمره از 20 نمره ارزشیابی پایاینی) گنجانده شده است، به هیچ وجه مفهوم، محتوا و ترجمۀ آیات مدنظر نیست.

2. فعالیت های دارای علامت * (ستاره)

3. محتوای بخش های  بیشتر بدانیم»،  پاسخ سؤالات شما»،  پیشنهاد»،  دانش تکمیلی»،  معرفی کتاب»،  فیلم»،  پاورقی ها» و برداشت ها.

 

 

حذفیات کنکور 1400 (PDF) حذفیات کنکور 1400 (PDF) حذفیات کنکور 1400 (PDF) حذفیات کنکور 1400 (PDF) حذفیات کنکور 1400 (PDF) حذفیات کنکور 1400 (PDF) حذفیات کنکور 1400 (PDF) حذفیات کنکور 1400 (PDF) حذفیات کنکور 1400 (PDF) حذفیات کنکور 1400 (PDF) حذفیات کنکور 1400 (PDF) حذفیات کنکور 1400 (PDF)
دانلود حذفیات کنکور 1400 (PDF) - 9.71 MB حذفیات کنکور 1400 (PDF)
5 ماه قبل  

تعداد مشاهده 10927