اگر از الان شروع کنم، موفق می شوم؟ - 12 آذر


اگر از الان شروع کنم، موفق می شوم؟ - 12 آذر

🎯 مشاهده این برنامه به داوطلبانی که درس خواندن رو به صورت جدی شروع نکردن یا از برنامه آزمون ها عقب افتادن توصیه می شود😉

🧑‍💻 تمرکز خود را بر روی محدوده بندی آزمون آینده بگذارید. عقب افتادن از مطالب قبلی و کارهای باقی مانده را فراموش کنید، در آینده مجددا این مطالب مرور خواهد شد و فرصت جبران باقیست.

✴️ پیشنهاد آقای پوردستمالچی به داوطلبان

✅ روی مطالعه و کارهات تمرکز کن، وظایفت رو درست انجام بده، نتیجه خودش محقق میشه👏👌

درحال بارگذاری...
دانلود اگر از الان شروع کنم، موفق می شوم؟ - 12 آذر (فیلم) - 46.2 MB
3 سال قبل  

تعداد مشاهده 2487