اصلاحیه آزمون ها


اصلاحیه آزمون ها

کاربران گرامی

پس از برگزاری هر مرحله از آزمون های موسسه آموزشی فرهنگی گزینه دو، تمام نظرات، پیشنهادات و انتقادات نسبت به سوالات آزمون که از طریق دانش آموزان، دبیران، نمایندگی ها و مدارس به موسسه ارجاع می گردد، بررسی شده و ترتیب اثر داده می شود. مواردی از قبیل مشکلات علمی و محتوایی و یا نادرست بودن گزینه پاسخ، توسط مسوولین دروس در هرگروه درسی با دقت تمام بررسی شده و در صورتی که این اشکالات وارد نباشد، توضیح مسوول درس مربوطه به صورت خصوصی برای ارجاع دهنده اشکال، ارسال می شود و در صورتی که اشکال آزمون وارد باشد، در این صفحه به تفکیک پایه و گروه درسی اطلاع رسانی می گردد و اصلاحات مربوطه در دیتابیس آزمون اعمال شده و کارنامه ها دوباره تولید می شوند.اصلاحیه آزمون های گزینه دو در سال تحصیلی 00-99
تاریخ برگزاری
شماره سوال
مقطع
درس
گروه آزمایشی
توضیح
1 تیر134پایه دوازدهماقتصادگروه انسانیسوال حذف شد.
24 اردیبهشت110پایه دوازدهم
ریاضیگروه انسانیسوال حذف شد.

3 اردیبهشت
63
68

پایه دوازدهم

دین و زندگی
گروه تجربی
گروه ریاضی

تغییر کلید: گزینه 1 پاسخ است

۲۲ اسفند
۱۲۸
پایه یازدهم
زیست شناسی
گروه تجربی
سوال حذف شد.
۱ اسفند
۱۴۸
پایه یازدهم
فیزیک
گروه تجربی
تغییر کلید: گزینه ۳ پاسخ است
۱۷ بهمن
۱۶۶
پایه دوازدهم
زیست شناسی
گروه تجربی
سوال حذف شد
۱۷ بهمن
۴۷
پایه دوازدهم
عربی
گروه انسانی
سوال حذف شد
26 دی
31
پایه دوازدهم
عربی
گروه انسانی
سوال حذف شد
28 آذر
145
پایه دوازدهم
ریاضی
گروه تجربی
تغییر کلید: گزینه ۲ پاسخ است
28 آذر
56
پایه نهم
علوم تجمیعی

سوال حذف شد
۷ آذر
109
پایه دوازدهم
ریاضی
گروه ریاضی
سوال حذف شد
۷ آذر
۱۱۸
پایه دوازدهم
ریاضی
گروه ریاضی
سوال حذف شد
7 آذر
66
پایه یازدهم
زبان انگلیسی
هر سه گروه
سوال حذف شد
16 آبان
111
پایه یازدهم
زیست شناسی
تجربی
سوال حذف شد
۲۵ مهر
۱۹۷
کنکور
فیزیک
تجربی
سوال حذف شد
۲۵ مهر
۱۷۳
کنکور
فیزیک
ریاضی
تغییر کلید: گزینه ۲ پاسخ است

2 سال قبل  

تعداد مشاهده 22596