محدوده بندی آزمون های آزمایشی در سال تحصیلی 00-99 برای داوطلبان کنکور 1400


محدوده بندی آزمون های آزمایشی در سال تحصیلی 00-99 برای داوطلبان کنکور 1400

مشاهده فیلم توضیحات محدوده بندی و برنامه آزمون ها به تمام داوطلبان آزمون سراسری، خانواده ها، مدیران، دبیران و مشاوران مدارس توصیه می گردد. برای مشاهده فیلم اینجا را کلیک کنید.
محدوده بندی آزمون های آزمایشی در سال تحصیلی 00-99 برای داوطلبان کنکور 1400 (PDF) محدوده بندی آزمون های آزمایشی در سال تحصیلی 00-99 برای داوطلبان کنکور 1400 (PDF) محدوده بندی آزمون های آزمایشی در سال تحصیلی 00-99 برای داوطلبان کنکور 1400 (PDF) محدوده بندی آزمون های آزمایشی در سال تحصیلی 00-99 برای داوطلبان کنکور 1400 (PDF) محدوده بندی آزمون های آزمایشی در سال تحصیلی 00-99 برای داوطلبان کنکور 1400 (PDF)
دانلود محدوده بندی آزمون های آزمایشی در سال تحصیلی 00-99 برای داوطلبان کنکور 1400 (PDF) - 450 KB محدوده بندی آزمون های آزمایشی در سال تحصیلی 00-99 برای داوطلبان کنکور 1400 (PDF)
2 ماه قبل  

تعداد مشاهده 74133