شیوه برگزاری آزمون های گزینه دو در تابستان 99


شیوه برگزاری آزمون های گزینه دو در تابستان 99

با توجه به شرایط کشور و محدودیت ایجاد شده ناشی از شیوع ویروس کرونا، طبق اعلامیه های قبلی آزمون های گزینه دو در تابستان 99 متناسب با شرایط هر شهر، مجوز مراجع ذی ربط و تمایل داوطلب به دو صورت حضوری و غیرحضوری برگزار می شود. به این ترتیب داوطلبان و دانش آموزان می توانند در شهرهایی که امکان آن وجود دارد، به صورت حضوری در آزمون شرکت نمایند. در عین حال تمامی مراحل به صورت همزمان و متناسب با پایه تحصیلی افراد به شکل آنلاین یا غیرحضوری هم برگزار می شوند.

برای آشنایی با روش برگزاری آزمون در تابستان 99، از گزینه های زیر پایه خود را انتخاب کنید.داوطلبان کنکور 99

دانش آموزان دهم به یازدهم
یک سال قبل  

تعداد مشاهده 78458