برنامه مطالعاتی تابستان پایه دهم - مرحله 1 - 14 تا 29 تیر


برنامه مطالعاتی تابستان پایه دهم - مرحله 1 - 14 تا 29 تیر

دانش آموزان گرامی
حتما قبل از آغاز برنامه مطالعاتی، فیلم توضیحات و نحوه اجرا برنامه تابستان (اینجا) را مشاهده نمایید.

برنامه مطالعاتی تابستان پایه دهم - مرحله 1 - 14 تا 29 تیر (PDF) برنامه مطالعاتی تابستان پایه دهم - مرحله 1 - 14 تا 29 تیر (PDF)
دانلود برنامه مطالعاتی تابستان پایه دهم - مرحله 1 - 14 تا 29 تیر (PDF) - 409 KB برنامه مطالعاتی تابستان پایه دهم - مرحله 1 - 14 تا 29 تیر (PDF)
13 روز قبل  

تعداد مشاهده 1706