دسترسی مستقیم به محدوده بندی جزئی آزمون های گزینه دو


دسترسی مستقیم به محدوده بندی جزئی آزمون های گزینه دو


جهت دسترسی به محدوده بندی جزئی آزمون ها و ارزشیابی های گزینه دو،

براساس پایه تحصیلی خود، بر روی لینک مربوطه کلیک کنیددانش آموزان پایه دهم به یازدهم

محدوده بندی آزمون های تابستان 1400دانش آموزان دوره اول متوسطه

محدوده بندی ارزشیابی های سال تحصیلی 1400-1399

یک سال قبل  

تعداد مشاهده 372291