برنامه امتحانات نهایی - خرداد 99


برنامه امتحانات نهایی - خرداد 99

 زمان برگزاری امتحانات نهایی ۹۹ اعلام شد.

مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش برنامه امتحانات نهایی کلیه رشته‌های تحصیلی دوره‌های متوسطه (نظری، فنی و حرفه‌ای)، پیش‌دانشگاهی و پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه در خرداد ‌ماه سال تحصیلی ۹۹ – ۱۳۹۸ را به شرح زیر اعلام کرد:

۱- پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه (روزانه، بزرگسالان، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد)

۲- سال سوم متوسطه رشته‌های نظری شیوه نیمسالی- واحدی (بزرگسالان، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد)

٣- سال سوم متوسطه رشته‌های فنی و حرفه‌ای

۴- دوره پیش‌دانشگاهی (بزرگسالان، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد)

شایان ذکر است امتحانات نهایی خردادماه ۹۹ از ۱۷ خردادماه آغاز و تا ۱۶ تیرماه ادامه خواهد داشت.

🔹همچنین برای مشاهده برنامه ها می توانید به سایت Http://aee.medu.ir مراجعه نمایید..

برنامه امتحانات نهایی - خرداد 99 (PDF) برنامه امتحانات نهایی - خرداد 99 (PDF) برنامه امتحانات نهایی - خرداد 99 (PDF) برنامه امتحانات نهایی - خرداد 99 (PDF) برنامه امتحانات نهایی - خرداد 99 (PDF) برنامه امتحانات نهایی - خرداد 99 (PDF) برنامه امتحانات نهایی - خرداد 99 (PDF) برنامه امتحانات نهایی - خرداد 99 (PDF) برنامه امتحانات نهایی - خرداد 99 (PDF) برنامه امتحانات نهایی - خرداد 99 (PDF) برنامه امتحانات نهایی - خرداد 99 (PDF) برنامه امتحانات نهایی - خرداد 99 (PDF)
دانلود برنامه امتحانات نهایی - خرداد 99 (PDF) - 3.90 MB برنامه امتحانات نهایی - خرداد 99 (PDF)
یک سال قبل  

تعداد مشاهده 8892