سنجش مهارت های اجتماعی عاطفی


سنجش مهارت های اجتماعی عاطفی

مؤسسه گزینه‌دو قصد دارد در راستای تحقق اهداف عالی آموزش و پرورش در ایران، با استفاده از نظر و مشاوره متخصصان حوزه آموزش و ارزشیابی و مطالب نوین علم سنجش و ارزشیابی، اقدام به سنجش برخی مهارت‌های اجتماعی  و عاطفی دانش‌آموزان در دوره اول متوسطه نماید.

این نوع سنجش که جای خالی آن در میان دانش‌آموزان مقاطع پایین‌تر به شدت به احساس‌ می‌شود، می‌تواند مسیر نیل به اهداف تعیین شده در سند تحول نظام آموزش و پرورش و در نتیجه موفقیت فرزندان این مرز و بوم را هموارتر ‌کند.


چرا مهارت‌های اجتماعی و عاطفی مهم اند؟

مطالعات علمی نشان می‌دهد مهارت‌های اجتماعی و عاطفی بر تجربه و موفقیت­ افراد در همه ابعاد زندگی از جمله پیشرفت تحصیلی و حرفه‌ای، عملکرد شغلی، سلامتی، طول عمر و همچنین رفاه فردی و اجتماعی اثرگذار است. شواهد تجربی نیز این موضوع را تایید می‌کنند.

این مهارت­ها تعیین می­کنند که افراد تا چه حد توانایی انطباق با محیط زندگی را دارند و به موفقیت دست می‌یابند. توسعه این مهارت‌ها نه تنها بر زندگی و رفاه فردی، بلکه بر رفاه جامعه نیز مؤثر است. حتی نظریه‌های مختلفی وجود دارند که تأثیر مهارت­های اجتماعی عاطفی را بر مهارت­­های شناختی نشان می دهند. این درحالیست که ارتقای مهارت‌های شناختی منجر به ارتقای یادگیری دانش آموزان در درس‌های مختلف مدرسه می شود.


مهارت‌های اجتماعی و عاطفی در آموزش و پرورش ایران

طی سال‌های گذشته، بحث مهارت‌های اجتماعی و عاطفی در سیاست‌های آموزش و پرورش و نیز عموم جامعه رو به افزایش بوده است. در همین زمینه، شورای عالی آموزش و پرورش در اردیبهشت 97 سند "اهداف دوره‌های تحصیلی نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران" به تصویب نهایی رساند.

اهداف دوره‌های تحصیلی، عملاً تجلّی اهداف آموزش و پرورش متناسب با ویژگی‌ها و شرایط سنی دانش‌آموزان است که زمینه دستیابی آنها به شایستگی‌های پایه و رشد متوازن را فراهم می‌آورد. این اهداف که مبتنی بر اسناد بالادستی از جمله سند تحوّل نظام آموزش و پرورش طراحی شده‌اند، شامل ساحت‌های شش‌گانه تعلیم و تربیت می‌شودکه این ساحت ها عبارتند از:

  • ساحت تعلیم و تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی
  • ساحت تعلیم و تربیت زیبایی شناسی و هنری
  • ساحت تعلیم و تربیت زیستی و بدنی
  • ساحت تعلیم و تربیت علمی و فناوری
  • ساحت تعلیم و تربیت اجتماعی و سیاسی
  • ساحت تعلیم و تربیت اقتصادی و حرفه‌ای

تقویت مهارت های اجتماعی و عاطفی علاوه بر تقویت توانمندی های دانش آموزان، در راستای ساحت های تعریف شده در آموزش و پرورش کشور هم خواهد بود.

خوش‌بینی

کنترل عواطف

پشتکار
کنجکاوی

خلاقیت

تعاون و همکاری

خودکنترلی

اعتماد به دیگران
تحمل استرس
ابزار وجود

اجتماعی بودن
غمخواری و مهرورزی
مسئولیت پذیری
باجنبه و تحمل بودن
پر انرژی بودن


مهارت‌های اجتماعی و عاطفی مورد سنجش در ارزشیابی های گزینه دو در سال تحصیلی 99-98

گزینه دو در سال تحصیلی 99-98، شش مهارت زیر را در دو مرحله ارزشیابی کتبی مورد سنجش قرار می دهد. بدین صورت که در هر مرحله، 3 مهارت مختلف و هر مهارت با استفاده از 8 پرسش سنجیده می شود.باجنبه و تحمل بودن

می‌تواند نسبت به نقطه نظرات مختلف پذیرا باشد و رفتارهایی مبتنی بر قدرشناسی با فرهنگ ها و مردم مختلف داشته باشد.خودکنترلی

می‌تواند جلوی پرت شدن حواس خود را بگیرد و حواس خود را روی تکلیفی که در دست دارد، متمرکز کند تا به اهداف شخصی خود برسد.کنجکاوی

به ایده‌های جدید علاقه داشته باشد و شیفته یادگیری باشد. درک، اکتشاف فکری و طرز تفکر کنجکاوانه داشته باشد.پشتکار

در انجام فعالیت ها و تکالیف تا زمان تمام شدن آنها سماجت داشته باشد.مسئولیت پذیری

بتواند زمانش را مدیریت کند و با حفظ وقت شناسی نسبت به تعهداتش پایبندی داشته باشد.خلاقیت

توانایی طراحی روش‌های نو برای انجام دادن و فکر کردن درباره امور از طریق کاوش داشته و بتواند از شکست های قبلی‌اش یاد بگیرد.

نتایج حاصل از این خود اظهاری دانش آموزان در هر مرحل، 15 روز کاری پس از برگزاری، از طریق سایت گزینه دو به دانش آموزان ارائه می شود. این نتایج شامل توصیف وضعیت دانش آموزان در هر مهارت و توصیه هایی برای بهبود می باشد.


کاربران و مخاطبان سنجش مهارت های اجتماعی و عاطفی

تمامی دانش‌آموزان پایه‌های هفتم، هشتم و نهم که در ارزشیابی‌های پیشرفت تحصیلی گزینه‌دو در تاریخ های متناسب با جدول زیر، ثبت‌نام کرده‌اند، می‌توانند به صورت رایگان در این ارزشیابی‌ها نیز شرکت نمایند. بازخورد حاصل از این ارزشیابی، در بازه زمانی 15 روز کاری پس از برگزاری، از طریق سایت Gozine2.ir در دسترس مخاطبان قرار خواهد گرفت. دانش‌آموزان می‌توانند در کنار بازخورد های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی خود، در بخش مشاوره‌های هوشمند به این نتایج دست یابند.


تاریخ و موضوعات ارزشیابی‌های مهارت‌های اجتماعی و عاطفی 

تاریخ      /       پایه

هفتم

هشتم

نهم

سنجش مرحله اول
27 دی 98

مهارت مسئولیت پذیری

مهارت خود کنترلی

مهارت پشتکار

سنجش مرحله دوم
  19 اردیبهشت99

مهارت کنجکاوی

مهارت جنبه و تحمل

مهارت خلاقیت


3 سال قبل  

تعداد مشاهده 4406