آرشیو اصلاحیه آزمون ها تا پایان شهریور 99


آرشیو اصلاحیه آزمون ها تا پایان شهریور 99

کاربران گرامی

پس از برگزاری هر مرحله از آزمون های موسسه آموزشی فرهنگی گزینه دو، تمام نظرات، پیشنهادات و انتقادات نسبت به سوالات آزمون که از طریق دانش آموزان، دبیران، نمایندگی ها و مدارس به موسسه ارجاع می گردد، بررسی شده و ترتیب اثر داده می شود. مواردی از قبیل مشکلات علمی و محتوایی و یا نادرست بودن گزینه پاسخ، توسط مسوولین دروس در هرگروه درسی با دقت تمام بررسی شده و صرفا در صورتی که این اشکالات وارد نباشد، توضیح مسوول درس مربوطه جهت رفع اشکال گفته شده ارسال خواهد شد.

در صورتی که اشکال آزمون وارد باشد، در این صفحه به تفکیک پایه و گروه درسی اطلاع رسانی می گردد. پس از قطعی شدن هر مورد اشکال آزمون، اصلاحات مربوطه در دیتابیس آزمون اعمال شده و کارنامه ها دوباره تولید می شوند. شما می توانید با دریافت مجدد کارنامه ها اطلاعات تصحیح شده مربوط به آزمون را در اختیار داشته باشید.

لازم به ذکر است همیشه نهایت تلاش تمام گروه های درسی بر صحت و درستی سوالات آزمون ها بوده، لذا خواهشمندیم نظرات خود را نسبت به سوالات آزمون با موسسه گزینه دو در میان بگذارید تا در اصلاح و بهبود آزمون های بعدی از نظرات سازنده شما استفاده گردد.


اصلاحیه آزمون 21 شهریور 99
در آزمون برگزار شده در تاریخ 99/06/21 از میان تمام نظرات، پیشنهادات و انتقادات دریافت شده، مواردی اعتراض مستقیم به پرسش های آزمون در پایه های مختلف وجود داشته که تمامی آن ها در واحد آموزش به صورت کامل در حال بررسی می باشد.
 
به منظور رفع ابهام دانش آموزان گرامی، برخی موارد اعتراضی به صورت مکتوب و مشروح در قسمت نظرات سایت پاسخ داده شده است.
شماره سوال
مقطع
درس
گروه آزمایشی
توضیح
127گام اول - کنکور 1400
فیزیکگروه ریاضیتغییر کلید: گزینه 1 پاسخ است


اصلاحیه آزمون 24 مرداد 99
در آزمون برگزار شده در تاریخ 99/05/24 از میان تمام نظرات، پیشنهادات و انتقادات دریافت شده، مواردی اعتراض مستقیم به پرسش های آزمون در پایه های مختلف وجود داشته که تمامی آن ها در واحد آموزش به صورت کامل در حال بررسی می باشد.
 
به منظور رفع ابهام دانش آموزان گرامی، برخی موارد اعتراضی به صورت مکتوب و مشروح در قسمت نظرات سایت پاسخ داده شده است.
شماره سوال
مقطع
درس
گروه آزمایشی
توضیح
103
دوازدهم (داوطلب 99)ریاضیریاضیتغییر کلید: گزینه 4 پاسخ است
72گام اول - کنکور 1400
زبان انگلیسیتمام گروه های آزمایشی
حذف شد


اصلاحیه آزمون 17 مرداد 99
در آزمون برگزار شده در تاریخ 99/05/17 از میان تمام نظرات، پیشنهادات و انتقادات دریافت شده، مواردی اعتراض مستقیم به پرسش های آزمون در پایه های مختلف وجود داشته که تمامی آن ها در واحد آموزش به صورت کامل در حال بررسی می باشد.
 
به منظور رفع ابهام دانش آموزان گرامی، برخی موارد اعتراضی به صورت مکتوب و مشروح در قسمت نظرات سایت پاسخ داده شده است.
شماره سوال
مقطع
درس
گروه آزمایشی
توضیح
132
دوازدهم (داوطلب 99)ریاضیتجربی
حذف شد


اصلاحیه آزمون 10 مرداد 99
در آزمون برگزار شده در تاریخ 99/05/10 از میان تمام نظرات، پیشنهادات و انتقادات دریافت شده، مواردی اعتراض مستقیم به پرسش های آزمون در پایه های مختلف وجود داشته که تمامی آن ها در واحد آموزش به صورت کامل در حال بررسی می باشد.
 
به منظور رفع ابهام دانش آموزان گرامی، برخی موارد اعتراضی به صورت مکتوب و مشروح در قسمت نظرات سایت پاسخ داده شده است.
شماره سوال
مقطع
درس
گروه آزمایشی
توضیح
200
دوازدهم (داوطلب 99)زیست شناسیتجربی
حذف شد
110دوازدهم (داوطلب 99)
ریاضیریاضیحذف شد


اصلاحیه آزمون 3 مرداد 99
در آزمون برگزار شده در تاریخ 99/05/03 از میان تمام نظرات، پیشنهادات و انتقادات دریافت شده، مواردی اعتراض مستقیم به پرسش های آزمون در پایه های مختلف وجود داشته که تمامی آن ها در واحد آموزش به صورت کامل در حال بررسی می باشد.
 
به منظور رفع ابهام دانش آموزان گرامی، برخی موارد اعتراضی به صورت مکتوب و مشروح در قسمت نظرات سایت پاسخ داده شده است.
شماره سوال
مقطع
درس
گروه آزمایشی
توضیح
153
154
دوازدهم
دوازدهم
ریاضی
ریاضی

تجربی
ریاضی
حذف شد
حذف شد


اصلاحیه آزمون 27 تیر 99
در آزمون برگزار شده در تاریخ 99/04/27 از میان تمام نظرات، پیشنهادات و انتقادات دریافت شده، مواردی اعتراض مستقیم به پرسش های آزمون در پایه های مختلف وجود داشته که تمامی آن ها در واحد آموزش به صورت کامل در حال بررسی می باشد.
 
به منظور رفع ابهام دانش آموزان گرامی، برخی موارد اعتراضی به صورت مکتوب و مشروح در قسمت نظرات سایت پاسخ داده شده است.
شماره سوال
مقطع
درس
گروه آزمایشی
توضیح
156
180
گام اول - کنکور 1400
گام اول - کنکور 1400
شیمیریاضی
تجربی
سوال حذف شد


اصلاحیه آزمون 19 اردیبهشت
درآزمون برگزار شده در تاریخ 99/02/19 از میان تمام نظرات، پیشنهادات و انتقادات دریافت شده، مواردی اعتراض مستقیم به پرسش های آزمون در پایه های مختلف وجود داشته که تمامی آن ها در واحد آموزش به صورت کامل در حال بررسی می باشد.
 
به منظور رفع ابهام دانش آموزان گرامی، تمامی موارد اعتراضی به صورت مکتوب و مشروح در قسمت نظرات سایت پاسخ داده شده است.
شماره سوال
مقطع
درس
گروه آزمایشی
توضیح
188
پایه دوازدهم
زیست شناسیتجربیتغییر کلید: گزینه های 2 و 3 پاسخ هستند


اصلاحیه آزمون 9 اسفند
درآزمون برگزار شده در تاریخ 98/12/09 از میان تمام نظرات، پیشنهادات و انتقادات دریافت شده، مواردی اعتراض مستقیم به پرسش های آزمون در پایه های مختلف وجود داشته که تمامی آن ها در واحد آموزش به صورت کامل در حال بررسی می باشد.
 
به منظور رفع ابهام دانش آموزان گرامی، تمامی موارد اعتراضی به صورت مکتوب و مشروح در قسمت نظرات سایت پاسخ داده شده است.
شماره سوال
مقطع
درس
گروه آزمایشی
توضیح
167
پایه دوازدهم
فیزیک
ریاضی
تغییر کلید: گزینه 1 پاسخ استاصلاحیه آزمون 27 دی
درآزمون برگزار شده در تاریخ 98/10/27 از میان تمام نظرات، پیشنهادات و انتقادات دریافت شده، مواردی اعتراض مستقیم به پرسش های آزمون در پایه های مختلف وجود داشته که تمامی آن ها در واحد آموزش به صورت کامل در حال بررسی می باشد.
 
به منظور رفع ابهام دانش آموزان گرامی، تمامی موارد اعتراضی به صورت مکتوب و مشروح در قسمت نظرات سایت پاسخ داده شده است.
شماره سوال
مقطع
درس
گروه آزمایشی
توضیح
154
پایه دوازدهم
فیزیک
ریاضی
تغییر کلید: گزینه 1 پاسخ است
182نظام قدیمزیست شناسیتجربیتغییر کلید: گزینه 3 پاسخ است
185
نظام قدیم
زیست شناسی
تجربی
تغییر کلید: گزینه 4 پاسخ است


اصلاحیه آزمون 22 آذر
درآزمون برگزار شده در تاریخ 98/09/22 از میان تمام نظرات، پیشنهادات و انتقادات دریافت شده، مواردی اعتراض مستقیم به پرسش های آزمون در پایه های مختلف وجود داشته که تمامی آن ها در واحد آموزش به صورت کامل در حال بررسی می باشد.
 
به منظور رفع ابهام دانش آموزان گرامی، تمامی موارد اعتراضی به صورت مکتوب و مشروح در قسمت نظرات سایت پاسخ داده شده است.
شماره سوال
مقطع
درس
گروه آزمایشی
توضیح
61
پایه یازدهم
زبان انگلیسیتمام رشته ها
تغییر کلید: گزینه 4 پاسخ است
88پایه یازدهم
زمین شناسیتجربیتغییر کلید: گزینه 3 پاسخ است
171پایه دوازدهم
زیست شناسیتجربی
سوال حذف شد


اصلاحیه آزمون 1 آذر 98
در آزمون برگزار شده در تاریخ 98/09/01 از میان تمام نظرات، پیشنهادات و انتقادات دریافت شده، مواردی اعتراض مستقیم به پرسش های آزمون در پایه های مختلف وجود داشته که تمامی آن ها در واحد آموزش به صورت کامل در حال بررسی می باشد.

به منظور رفع ابهام دانش آموزان گرامی، برخی موارد اعتراضی به صورت مکتوب و مشروح در قسمت نظرات سایت پاسخ داده شده است.
شماره سوال
مقطع
درس
گروه آزمایشی
توضیح
138
پایه دوازدهم
ریاضیریاضیتغییر کلید: گزینه 2 پاسخ است
69
70
پایه دهمریاضیتجربی
ریاضی
سوال حذف شد
57پایه یازدهم
دین و زندگیریاضی و تجربیسوال حذف شد
90پایه دهم
زیست شناسیتجربی
تغییر کلید: گزینه 2 پاسخ است


اصلاحیه آزمون 19 مهر 98
در آزمون برگزار شده در تاریخ 98/07/19 از میان تمام نظرات، پیشنهادات و انتقادات دریافت شده، مواردی اعتراض مستقیم به پرسش های آزمون در پایه های مختلف وجود داشته که تمامی آن ها در واحد آموزش به صورت کامل در حال بررسی می باشد.
 
به منظور رفع ابهام دانش آموزان گرامی، برخی موارد اعتراضی به صورت مکتوب و مشروح در قسمت نظرات سایت پاسخ داده شده است.
شماره سوال
مقطع
درس
گروه آزمایشی
توضیح
115
پایه یازدهم
فیزیکریاضیسوال حذف شد
74پایه یازدهم
زبان انگلیسیتمام رشته هاسوال حذف شد
12پایه دهم
فارسیتمام رشته ها
سوال حذف شد
132پایه دوازدهمریاضیتجربیسوال حذف شد
143پایه دوازدهم
ریاضی
ریاضی
سوال حذف شد
226پایه دوازدهمفلسفه و منطقانسانیسوال حذف شد


اصلاحیه آزمون 1 شهریور 98
در آزمون برگزار شده در تاریخ 98/06/01 از میان تمام نظرات، پیشنهادات و انتقادات دریافت شده، مواردی اعتراض مستقیم به پرسش های آزمون در پایه های مختلف وجود داشته که تمامی آن ها در واحد آموزش به صورت کامل در حال بررسی می باشد.
 
به منظور رفع ابهام دانش آموزان گرامی، برخی موارد اعتراضی به صورت مکتوب و مشروح در قسمت نظرات سایت پاسخ داده شده است.
شماره سوال
مقطع
درس
گروه آزمایشی
توضیح
111
پایه دوازدهم
ریاضیتجربیسوال حذف شد


3 سال قبل  

تعداد مشاهده 135615