توضیحات محمدرضا پوردستمالچی درباره محدوده بندی و برنامه آزمون های مقطع کنکور


توضیحات محمدرضا پوردستمالچی درباره محدوده بندی و برنامه آزمون های مقطع کنکور

❓چرا فاصله برگزاری آزمون ها تا دوره مطالعاتی نوروز  ۳ هفته و بعد از دوره نوروز ۲ هفته یکبار است؟

❓ چرا در محدوده بندی آزمون های ضمن سال در کنار درس های پایه دوازدهم ابتدا درس های پایه دهم مورد سوال قرار گرفته می شود و بعد پایه یازدهم؟


محدوده بندی آزمون های آزمایشی گزینه دو
ویژه داوطلبان کنکور 1400 (نظام جدید)

درحال بارگذاری...
دانلود توضیحات محمدرضا پوردستمالچی درباره محدوده بندی و برنامه آزمون های مقطع کنکور (فیلم) - 5.29 MB
9 ماه قبل  

تعداد مشاهده 37349