چرا گزینه دو نفرات برتر خودر در آزمون سراسری را اعلام نمی کند؟


چرا گزینه دو نفرات برتر خودر در آزمون سراسری را اعلام نمی کند؟

موسسه آموزشی فرهنگی گزینه دو معتقد است:


۱- مهم ترین عامل در موفقیت یا عدم موفقیت در آزمون سراسری تلاش و کوشش شخص داوطلب است که این تلاش صرفا منحصر به فعالیت های مطالعاتی و درسی نیست. مجموعه ای از مهارت ها  وجود دارد که داوطلب برای فراگیری آنها باید تلاش کند.

۲- تمامی موسسات آموزشی و انتشاراتی فعال در زمینه های مرتبط با آزمون سراسری صرفا فراهم کننده بخشی از نیاز های داوطلب هستند، بنابراین مصادره موفقیت تلاشگرانه داوطلبان صرفا کمرنگ کردن عنصر تلاش و اقدامی تبلیغاتی است.

۳- نقطه پایانی تلاش هر داوطلب صرفا راهیابی به رشته و دانشگاهی است که به عنوان هدف برای خویش تعیین کرده است. خلاصه کردن این هدف گذاری در قالب رتبه و عدد جز ایجاد انحراف در مسیر اصلی نیست که نتیجه ای جز تشدید استرس، نگرانی و اضطراب ندارد.

🎯 مؤسّسه‌ آموزشی فرهنگی گزینه دو  با اعتقاد به اصل قرار دادن تلاش داوطلبان، از مصادره موفقیت و تلاش داوطلبان به نفع خود و نیز بزرگنمایی دروغین اعداد تحت عنوان رتبه های برتر خودداری کرده و تلاش تمام داوطلبان را که صادقانه و مجدّانه کوشیده‌اند ارج  می نهد.

 صرفا اسامی داوطلبان موفّق در قالب رشته‌ها و دانشگاه‌های پذیرفته شده را از طریق پایگاه اینترنتی www.Gozine2.ir بعد از اعلام نتایج انتخاب رشته منتشر می گردد.

3 سال قبل  

تعداد مشاهده 13253