در دوران جمع‌بندی منظور از مرور که در برنامه‌ها نوشتید چیست؟ باید همه‌ی درس ها را کامل مطالعه کرد؟


در دوران جمع‌بندی منظور از مرور که در برنامه‌ها نوشتید چیست؟ باید همه‌ی درس ها را کامل مطالعه کرد؟

سلام

١- از دلایل عدم یادآوری در سرعت عمل بالا (آزمون سراسری)؛ عدم انتقال اطلاعات به حافظه بلندمدت است. شماباید با انجام مرور، اطلاعات را وارد حافظه بلند مدت خود نمایید.

٢- یکی از مهمترین وظایف شما در روزهای نزدیک به آزمون سراسری،شناخت نقاط فراموشی و تقویت نقاطی است که هنوز به یاد دارید.با استفاده از روش صحیح مرور شما می توانید به راحتی نقاط فراموشی خود را شناخته و آن ها را دقیقا به خاطر بسپارید ، همچنین قسمت هایی را که هنوز به یاد دارید را یادآوری می کنید و به تثبیت هر چه بیشتر آن ها کمک می کنید. همچنین مطالب فراموش نشده را حفظ و تثبیت خواهید کرد.

٣- بهتر است به جای دوباره خواندن دروس به مرور آن ها بپردازید. با استفاده از این کار همانطور که در بالا ذکر شد می توانید اطلاعات را به خوبی در حافظه بلند مدت خود تثبیت نمایید.

بنابراین در این بازه زمانی،حتما مرورهای خود را انجام دهید تا بتوانید با شناسایی دقیق نقاط فراموشی خود و تثبیت قسمت های فراموش نشده، اطلاعات را به حافظه بلندمدت خود منتقل کنید تا در آزمون سراسری بتوانید با سرعت عمل بالا و بدون عجله به سوالات پاسخ دهید و نتیجه دلخواه خود را کسب نمایید.

یک ماه قبل  

تعداد مشاهده 1506