روز قبل از آزمون سراسری می‌توان درس خواند؟


روز قبل از آزمون سراسری می‌توان درس خواند؟

سلام

١- بهتر است روز قبل از آزمون سراسری به استراحت و ایجاد آمادگی ذهنی بپردازید و مطالعه نکنید.

٢- در صورتی که اگر درس نخوانید دچار استرس می‌شوید می‌توانید حداکثر تا ساعت 17 عصر به مطالعه بپردازید.

٣-  سعی کنید در طول روز خود را خسته کنید را شب خواب راحت و آرامی داشته باشید.برای این کار صبح حدود ساعت 5 بیدار شوید و از خواب ظهر بپرهیزید.

٤- حتما در طول روز یک ساعت ورزش هوازی داشته باشید و شام سبکی میل کنید تا خواب راحتی داشته باشید

ببنابراین در صورت تمایل به مطالعه تا قبل از ساعت 17 آن را به پایان برسانید

12 روز قبل  

تعداد مشاهده 5813