فیزیک 3 - فصل 6 گروه ریاضی و فصل 4 گروه تجربی - آشنایی با فیزیک هسته‌ای - قسمت دوم


درحال بارگذاری...
دانلود فیزیک 3 - فصل 6 گروه ریاضی و فصل 4 گروه تجربی - آشنایی با فیزیک هسته‌ای - قسمت دوم (فیلم) - 62.3 MB
علی نعیمی - دبیر فیزیک    3 سال قبل  

تعداد مشاهده 4440