فیزیک 3 - فصل 5 گروه ریاضی و فصل 4 گروه تجربی - مدل اتمی بور


درحال بارگذاری...
دانلود فیزیک 3 - فصل 5 گروه ریاضی و فصل 4 گروه تجربی - مدل اتمی بور (فیلم) - 77.6 MB
علی نعیمی - دبیر فیزیک    3 سال قبل  

تعداد مشاهده 8283