فیزیک 3 - فصل 5 گروه ریاضی و فصل 4 گروه تجربی - ادامۀ طیف خطی و مدل اتمی


درحال بارگذاری...
دانلود فیزیک 3 - فصل 5 گروه ریاضی و فصل 4 گروه تجربی - ادامۀ طیف خطی و مدل اتمی (فیلم) - 78.7 MB
علی نعیمی - دبیر فیزیک    3 سال قبل  

تعداد مشاهده 4947