فیزیک 3 - فصل 5 گروه ریاضی و فصل 4 گروه تجربی - آثار فوتوالکتریک - طیف خطی


درحال بارگذاری...
دانلود فیزیک 3 - فصل 5 گروه ریاضی و فصل 4 گروه تجربی - آثار فوتوالکتریک - طیف خطی (فیلم) - 86.9 MB
علی نعیمی - دبیر فیزیک    3 سال قبل  

تعداد مشاهده 4890