فیزیک 3 - فصل 4 گروه ریاضی - مثال های موج ایستاده در تار و لوله صوتی


درحال بارگذاری...
دانلود فیزیک 3 - فصل 4 گروه ریاضی - مثال های موج ایستاده در تار و لوله صوتی (فیلم) - 68.8 MB
علی نعیمی - دبیر فیزیک    3 سال قبل  

تعداد مشاهده 2795