فیزیک 3 - فصل 3 - ادامۀ شدت صوت و اثر دوپلر


درحال بارگذاری...
دانلود فیزیک 3 - فصل 3 - ادامۀ شدت صوت و اثر دوپلر (فیلم) - 90.7 MB
علی نعیمی - دبیر فیزیک    3 سال قبل  

تعداد مشاهده 4820