سلام، در دوره امتحانات چه زمانی برای مطالعه بهتر است؟


سلام، در دوره امتحانات چه زمانی برای مطالعه بهتر است؟

سلام


١- بهتر است ساعت مطالعه شما در روزهایی که امتحان دارید  ٨ الی ٩ ساعت و در روزهای تعطیل  ١١ الی ۱۲ ساعت مطالعه کنید. برای این که بتوانید ساعت مطالعه افزایش دهید،ساعت مطالعه روزانه خود را یادداشت کرده و سعی کنید هر روز نسبت به روز قبل پیشرفت کنید.


٢- در مورد اینکه چه زمانی برای مطالعه بهتر است، باید به این نکته توجه داشته باشید که بهترین زمان برای مطالعه زمانی است که هوشیاری بیشتری داشته باشید تا بتوانید با تمرکز بیشتری مطالب درسی را مطالعه نمایید.


٣- باید با توجه به ساعت بیولوژیکی بدن خود تلاش کنید هر درس را در زمانی که بهترین یادگیری را دارید مطالعه نمایید تا با سازمان بندی دقیق تری در حافظه شما جای بگیرد.


٤- بهتر است در طول روز مطالعه کنید و ساعات مطالعاتی خود را تا نیمه های شب ادامه ندهید، زیرا خواب روز نمی تواند جایگزین مناسبی برای خواب شب باشد. بنابراین لازم است ساعت خواب شما در شب بوده و ساعت بیداری و خواب ثابتی داشته باشید.


بنابراین حتما ساعت مطالعه خود را افزایش دهید وسعی کنید در ساعاتی که بیشترین میزان یادگیری را دارید مطالعه کنید تا مطالعه با کیفیتی داشته باشید.

5 سال قبل  

تعداد مشاهده 467