فیزیک 3 - فصل 3 - درس 1 - حرکت هماهنگ ساده - قسمت دوم


درحال بارگذاری...
دانلود فیزیک 3 - فصل 3 - درس 1 - حرکت هماهنگ ساده - قسمت دوم (فیلم) - 82.1 MB
علی نعیمی - دبیر فیزیک    3 سال قبل  

تعداد مشاهده 4268