پس از انجام نشدن چند واحد از برنامه به شدت استرس گرفته و نمیتوانم درس بخوانم. چه کنم؟


درحال بارگذاری...
دانلود پس از انجام نشدن چند واحد از برنامه به شدت استرس گرفته و نمیتوانم درس بخوانم. چه کنم؟ (صوت) - 2.28 MB
2 روز قبل  

تعداد مشاهده 599