میزان مطالعه در طول روز باید چقدر باشد؟ چند درس باید در طول روز خوانده شود؟


میزان مطالعه در طول روز باید چقدر باشد؟ چند درس باید در طول روز خوانده شود؟

سلام

١- ساعت مطالعه مناسب به هدف شما در ازمون سراسرى بستگی دارد.

در صورتیکه هدف شما قبولی در کدرشته هاى پرطرفدار است، باید بیشترین زمان ممکن در روز را به مطالعه اختصاص دهید و حداکثر تلاش خود را انجام دهید.

٢- اگر ٨ ساعت به خواب و ٤ ساعت به کارهاى متفرقه (استراحت هاى میان مطالعه ، وعده هاى غذایى و ...) اختصاص دهید، باید ١٠ تا ١٢ ساعت در روز را به مطالعه بپردازید.

سعی کنید ساعت مطالعه خود را ثبت و آن را به صورت تدریجی افزایش دهید.

٣- برای اینکار  مطالعه حجمی زمانی داشته باشید.

مطالعه حجمی و زمانی یعنی این که در واحد درس مورد نظر خود میزان صفحات وتعداد تست خود را مشخص کرده و سعی کنید مطابق همین هدف جلو بروید و پس از هربار مطالعه سعی کنید کمی این مقدار را افزایش دهید. برای مثال در درس دینی مشخص کنید ١ درس را در مدت ١:٣٠ ساعت خواهید خواند.

در هر واحد تعداد تست و صفحات را بشمارید و سعی کنید هربار این تعداد را کمی افزایش دهید.

برای مثال اگر در درس دینی ٦ صفحه را در ١:٣٠ ساعت مطالعه می کنید، در واحد بعدی مطالعه هدف گذاری شما باید مطالعه ٧ صفحه در همین مدت زمان باشد.

۴- به دلیل اینکه داشتن تنوع مطالعاتی یکی از مهمترین عوامل موفقیت در آزمون سراسری است، روزانه بین ۴ تا ۶ درس را مطالعه کنید و پیشنهاد می شود حداکثر دو درس از یک جنس را به صورت متوالی مطالعه نمایید.

۵- مطابق با برنامه درس بخوانید زیرا یک برنامه مسنجم و متعادل به شما کمک می کند تا از شیوه درس خواندن خود مطمئن شده و با اشتیاق بیشتری ساعت مطالعه خود را بالا ببرید. پیشنهاد می شود از برنامه هفتگی موجود در سایت و کانال گزینه ٢ استفاده کنید.

بنابراین مطابق یک برنامه دقیق و منسجم پیش روی کنید و سعی کنید هر روز میزان کمی نسبت به روز قبل پیشرفت کرده تا در به ساعت مطالعه مناسب خود دست پیدا کنید و در آزمون سراسری به موفقیت دست پیدا کنید.

7 ماه قبل  

تعداد مشاهده 1100