فیزیک 3 - فصل 2 - نیروی عمودی سطح و نیروی اصطکاک


درحال بارگذاری...
دانلود فیزیک 3 - فصل 2 - نیروی عمودی سطح و نیروی اصطکاک (فیلم) - 81.0 MB
علی نعیمی - دبیر فیزیک    3 سال قبل  

تعداد مشاهده 5169