آیا راه رفتن موقع مطالعه، به خصوص در دروس خواندنی نادرست است؟


آیا راه رفتن موقع مطالعه، به خصوص در دروس خواندنی نادرست است؟

سلام


١- راه رفتن در هنگام مطالعه یکی از عواملی است که سبب حواس پرتی و درگیری بخشی از ذهن  خواهد شد. علاوه بر این، اینکار سبب کاهش سرعت مطالعه  شده و باید حتما این عادت ترک شود.


٢- از طرفی، شرایط یادگیری و یادآوری باید شبیه به هم باشند. بنابراین اگر شما می خواهید یادآوری خوبی در امتحانات داشته باشید، باید شرایط یادگیری و یادآوری، یکسان (هر دو نشسته) باشد.


٣- راه رفتن زیاد سبب ایجاد خستگی شده و همین موضوع کاهش تمرکز و یادگیری را نیز به همراه دارد.


٤- شما باید سعی کنید با انجام فعالیت های دیگر از قبیل یادداشت برداری، افزایش سرعت مطالعه و حل تمرین  و... فضای خالی ذهن خود را پر کنید تا بتواند این عادت  را به تدریج برطرف نمایید.


بنابراین حتما شرایط فیزیکی مطالعه را رعایت کرده و سعی کنید  از انجام کارهایی که سبب کاهش تمرکز و درگیری ذهنی می شوند بپرهیزید. همچنین عادات مطالعاتی خود را به تدریج اصلاح کنید تا شرایط یادگیری و یادآوری یکسان شده و در امتحانات  نتیجه دلخواه خود را کسب نمایید.

8 ماه قبل  

تعداد مشاهده 555