فیزیک 3 - فصل 1 - درس 1 - حل مسایل با شتاب ثابت - قسمت دوم


درحال بارگذاری...
دانلود فیزیک 3 - فصل 1 - درس 1 - حل مسایل با شتاب ثابت - قسمت دوم (فیلم) - 80.1 MB
علی نعیمی - دبیر فیزیک    3 سال قبل  

تعداد مشاهده 5029