فیزیک 3 - فصل 1 - درس 1 - حل مسایل با شتاب ثابت - قسمت اول


درحال بارگذاری...
دانلود فیزیک 3 - فصل 1 - درس 1 - حل مسایل با شتاب ثابت - قسمت اول (فیلم) - 81.8 MB
علی نعیمی - دبیر فیزیک    3 سال قبل  

تعداد مشاهده 6516