روش های افزایش ساعت مطالعه چیست؟


روش های افزایش ساعت مطالعه چیست؟

١- حجمی زمانی مطالعه کنید.

به این صورت که تعداد تست و صفحاتی که در هر واحد مطالعاتی باید مطالعه کنید مشخص کرده و سعی کنید این مقدار را افزایش دهید.

برای مثال مشخص کنید در مدت ٩٠ دقیقه می خواهید ٥ صفحه ادبیات مطالعه کرده و ٢٠ تست بزنید، سپس در واحد های بعدی این اعداد را به ٧ صفحه و ٢٥ تست برسانید.

٢- دلایل تعلل و اهمال کاری خود را یادداشت کنید وسعی کنید این مشکلات را حل کنید.

برای مثال اگر علت تعلل شما بی انگیزگی است، حتما لیست اهداف خود را یادداشت کرده و آن را هرروز جلوی چشمان خود قرار دهید تا انگیزه و انرژی لازم را کسب کنید.

٣- از یک برنامه مطالعاتی متعادل استفاده کنید.

داشتن برنامه منظم و متعادل به شما کمک می کند بدون نگرانی از فراموش کردن سرفصل ها به مطالعه و مرور مطالب بپردازید.

شما می توانید از برنامه های مطالعاتی موجود در سایت گزینه دو استفاده کنید.

بنابراین سعی کنید با برنامه مطالعاتی متعادل  پیش بروید، دلایل دلیل اهمال کاری خود را پیدا کنید و با استفاده از روش مطالعه حجمی زمانی ساعت مطالعه خود را افزایش داده و به ساعت مطالعه مطلوب خود دست پیدا کنید.

9 ماه قبل  

تعداد مشاهده 1036