اصلاحیه آزمون های سال تحصیلی 98-97


اصلاحیه آزمون های سال تحصیلی 98-97

کاربران گرامی

پس از برگزاری هر مرحله از آزمون های موسسه آموزشی فرهنگی گزینه دو، تمام نظرات، پیشنهادات و انتقادات نسبت به سوالات آزمون که از طریق دانش آموزان، دبیران، نمایندگی ها و مدارس به موسسه ارجاع می گردد، بررسی شده و ترتیب اثر داده می شود. مواردی از قبیل مشکلات علمی و محتوایی و یا نادرست بودن گزینه پاسخ، توسط مسوولین دروس در هرگروه درسی با دقت تمام بررسی شده و در صورتی که این اشکالات وارد نباشد، توضیح مسوول درس مربوطه جهت رفع اشکال گفته شده ارسال خواهد شد.

در صورتی که اشکال آزمون وارد باشد، در این صفحه به تفکیک پایه و گروه درسی اطلاع رسانی می گردد. پس از قطعی شدن هر مورد اشکال آزمون، اصلاحات مربوطه در دیتابیس آزمون اعمال شده و کارنامه ها دوباره تولید می شوند. شما می توانید با دریافت مجدد کارنامه ها اطلاعات تصحیح شده مربوط به آزمون را در اختیار داشته باشید.

لازم به ذکر است همیشه نهایت تلاش تمام گروه های درسی بر صحت و درستی سوالات آزمون ها بوده، لذا خواهشمندیم نظرات خود را نسبت به سوالات آزمون با موسسه گزینه دو در میان بگذارید تا در اصلاح و بهبود آزمون های بعدی از نظرات سازنده شما استفاده گردد.

 

موفق باشید
موسسه آموزشی و فرهنگی گزینه دو


اصلاحیه آزمون 31 خرداد 98
درآزمون برگزار شده در تاریخ 98/03/31 از میان تمام نظرات، پیشنهادات و انتقادات دریافت شده، مواردی اعتراض مستقیم به پرسش های آزمون در پایه های مختلف وجود داشته که تمامی آن ها در واحد آموزش به صورت کامل در حال بررسی می باشد.
 
به منظور رفع ابهام دانش آموزان گرامی، تمامی موارد اعتراضی به صورت مکتوب و مشروح در قسمت نظرات سایت پاسخ داده شده است.
شماره سوال
مقطع
درس
گروه آزمایشی
توضیح
189
198
نظام قدیمزیست شناسیتجربیسوال حذف شد
113نظام جدیدریاضیانسانیتغییر کلید: گزینه 2 پاسخ است
56نظام جدید
دین و زندگیتمام گروه های آزمایشیتغییر کلید: گزینه 4 پاسخ است

اره سواگروه آزمایشیه آزمایشیوضیح

اصلاحیه آزمون 17 خرداد 98
درآزمون برگزار شده در تاریخ 98/3/17 از میان تمام نظرات، پیشنهادات و انتقادات دریافت شده، مواردی اعتراض مستقیم به پرسش های آزمون در پایه های مختلف وجود داشته که تمامی آن ها در واحد آموزش به صورت کامل در حال بررسی می باشد.
 
به منظور رفع ابهام دانش آموزان گرامی، موارد اعتراضی به صورت مکتوب و مشروح در قسمت نظرات سایت پاسخ داده شده است.
شماره سوال
مقطع
درس
گروه آزمایشی
توضیح
196
نظام قدیم
زیستتجربی
سوال حذف شد

گروه آزمایشیه آزم

اصلاحیه آزمون 3 خرداد 98
درآزمون برگزار شده در تاریخ 98/3/3 از میان تمام نظرات، پیشنهادات و انتقادات دریافت شده، مواردی اعتراض مستقیم به پرسش های آزمون در پایه های مختلف وجود داشته که تمامی آن ها در واحد آموزش به صورت کامل در حال بررسی می باشد.
 
به منظور رفع ابهام دانش آموزان گرامی، موارد اعتراضی به صورت مکتوب و مشروح در قسمت نظرات سایت پاسخ داده شده است.
شماره سوال
مقطع
درس
گروه آزمایشی
توضیح
143
نظام قدیم
ریاضیتجربی
سوال حذف شد


اصلاحیه آزمون 3 اسفند  ۹۷
درآزمون برگزار شده در تاریخ 97/12/3 از میان تمام نظرات، پیشنهادات و انتقادات دریافت شده، مواردی اعتراض مستقیم به پرسش های آزمون در پایه های مختلف وجود داشته که تمامی آن ها در واحد آموزش به صورت کامل در حال بررسی می باشد.
 
به منظور رفع ابهام دانش آموزان گرامی، موارد اعتراضی به صورت مکتوب و مشروح در قسمت نظرات سایت پاسخ داده شده است.
شماره سوال
مقطع
درس
گروه آزمایشی
توضیح
106
پایه دهم
فیزیک
تجربی
سوال حذف شد
65
پایه نهم
علوم تجمیعی

تغییر کلید: گزینه های 2 و 3 پاسخ هستند


اصلاحیه آزمون 12 بهمن ۹۷
درآزمون برگزار شده در تاریخ 97/11/12 از میان تمام نظرات، پیشنهادات و انتقادات دریافت شده، مواردی اعتراض مستقیم به پرسش های آزمون در پایه های مختلف وجود داشته که تمامی آن ها در واحد آموزش به صورت کامل در حال بررسی می باشد.
 
به منظور رفع ابهام دانش آموزان گرامی، موارد اعتراضی به صورت مکتوب و مشروح در قسمت نظرات سایت پاسخ داده شده است.
شماره سوال
مقطع
درس
گروه آزمایشی
توضیح
34
نظام قدیم
زبان عربی
ریاضی و تجربی
سوال حذف شد
217
197
نظام قدیم
شیمی
تجربی
ریاضی
سوال حذف شد


اصلاحیه آزمون 28 دی ۹۷
درآزمون برگزار شده در تاریخ 97/10/28 از میان تمام نظرات، پیشنهادات و انتقادات دریافت شده، مواردی اعتراض مستقیم به پرسش های آزمون در پایه های مختلف وجود داشته که تمامی آن ها در واحد آموزش به صورت کامل در حال بررسی می باشد.
 
به منظور رفع ابهام دانش آموزان گرامی، تمامی موارد اعتراضی به صورت مکتوب و مشروح در قسمت نظرات سایت پاسخ داده شده است.
شماره سوال
مقطع
درس
گروه آزمایشی
توضیح
4
نظام قدیم
زبان و ادبیات فارسی
ریاضی و تجربی
تغییر کلید: گزینه های 1 و 4 پاسخ هستند


اصلاحیه آزمون 2 آذر ۹۷
درآزمون برگزار شده در تاریخ 97/09/02 از میان تمام نظرات، پیشنهادات و انتقادات دریافت شده، مواردی اعتراض مستقیم به پرسش های آزمون در پایه های مختلف وجود داشته که تمامی آن ها در واحد آموزش به صورت کامل در حال بررسی می باشد.
 
به منظور رفع ابهام دانش آموزان گرامی، تمامی موارد اعتراضی به صورت مکتوب و مشروح در قسمت نظرات سایت پاسخ داده شده است.
شماره سوال
مقطع
درس
گروه آزمایشی
توضیح
159
نظام قدیم
زیست شناسی
تجربی
سوال حذف شد (خارج محدوده)


اصلاحیه آزمون 11 آبان ۹۷
درآزمون برگزار شده در تاریخ 97/08/11 از میان تمام نظرات، پیشنهادات و انتقادات دریافت شده، مواردی اعتراض مستقیم به پرسش های آزمون در پایه های مختلف وجود داشته که تمامی آن ها در واحد آموزش به صورت کامل در حال بررسی می باشد.
 
به منظور رفع ابهام دانش آموزان گرامی، تمامی موارد اعتراضی به صورت مکتوب و مشروح در قسمت نظرات سایت پاسخ داده شده است.
شماره سوال
مقطع
درس
گروه آزمایشی
توضیح
157
نظام جدید
فیزیک
ریاضی
سوال حذف شد
160
نظام جدید
زیست شناسی
تجربی
تغییر کلید: گزینه های 1 و 2 پاسخ هستند
146
نظام قدیم
زیست شناسی
تجربی
تغییر کلید: گزینه 1 پاسخ است


اصلاحیه آزمون 20 مهر ۹۷
درآزمون برگزار شده در تاریخ 97/07/20 از میان تمام نظرات، پیشنهادات و انتقادات دریافت شده، مواردی اعتراض مستقیم به پرسش های آزمون در پایه های مختلف وجود داشته که تمامی آن ها در واحد آموزش به صورت کامل در حال بررسی می باشد.
 
به منظور رفع ابهام دانش آموزان گرامی، تمامی موارد اعتراضی به صورت مکتوب و مشروح در قسمت نظرات سایت پاسخ داده شده است.
شماره سوال
مقطع
درس
گروه آزمایشی
توضیح
117
پایه یازدهم
فیزیک
ریاضی
سوال حذف شد
6
نظام قدیم
زبان و ادبیات فارسی
ریاضی و تجربی
تغییر کلید: گزینه 2 پاسخ است4 سال قبل  

تعداد مشاهده 90604