نحوه مطالعه درس زبان به چه صورت است؟


نحوه مطالعه درس زبان به چه صورت است؟

سلام

١- قسمت لغات زبان از نوع مباحث حفظی هستند، برای این نوع مباحث بهترین روش استفاده از فیش نویسی است.

فیش ها برگه های کوچکی هستند که در یک طرف آن لغت و در سمت دیگر آن باید مترادف یا جمله ای که معنی کلمه را به شما یادآوری کند، نوشته می شود.

سعی کنید حداقل دو شب در هفته به مدت سی دقیقه این لغات را مرور نمایید تا وارد حافظه بلندمدت شما شوند.  

٢- قسمت گرامر زبان انگلیسی از نوع مباحث تمرینی می باشد، یعنی برای یادگیری نیاز به حل تمرین و تست دارند. برای این مباحث بهتر است الگوی یادآوری رسم نمایید به این صورت که ابتدا عنوان را نوشته، سپس نکات اصلی و در نهایت نکات فرعی را یادداشت نمایید.

٣- حل تمرین های کتاب درسی را فراموش نکنید. ابتدا تمامی تمرین های کتاب درسی را انجام داده و سپس از منابع کمک آموزشی مناسب با سطح خود استفاده نمایید.

بنابراین شما می توانید با انتخاب شیوه صحیح مطالعه در هر قسمت درس زبان انگلیسی و تمرین و تست مناسب به تسلط خوبی در این درس رسیده و در امتحانات نتایج دلخواه خود را کسب نمایید.

9 ماه قبل  

تعداد مشاهده 702