مشاوره هوشمند تحلیل یادگیری آزمون های گزینه دو


مشاوره هوشمند تحلیل یادگیری آزمون های گزینه دو

⁉️ مهمترین نقاط قوت و ضعف من بر اساس نتایج کلیه آزمون ها کدام ها هستند؟

درحال بارگذاری...
دانلود مشاوره هوشمند تحلیل یادگیری آزمون های گزینه دو (فیلم) - 8.98 MB
3 سال قبل  

تعداد مشاهده 1780