هنگام درس خواندن خوراکی بخوریم؟


هنگام درس خواندن خوراکی بخوریم؟

سلام

١- بهتر است در هنگام مطالعه انجام هر کاری که سبب حواس پرتی و درگیری بخشی از ذهن شما می شود را کنار بگذارید تا بتوانید با حداکثر تمرکز به مطالعه بپردازید.

٢- اگر به خوردن خوراکی در حین مطالعه عادت دارید، این سبک یادگیری شماست  ولی سبک یادگیری قابل تغییر است بنابراین سعی کنید به صورت تدریجی این مسئله را برطرف نمایید.

٣- خوردن خوراکی در هنگام مطالعه، سبب کاهش حجم اکسیژن در مغز (به خاطر افزایش گردش خون در دستگاه گوارش) شده و می تواند کاهش قدرت حل مسئله را در پی داشته باشد.

بنابراین سعی کنید این عادت را به صورت تدریجی ترک نمایید تا بتوانید درگیری و حواس پرتی ذهنی خود را به حداقل رسانده و با حداکثر تمرکز پیشروی نمایید.

یک ماه قبل  

تعداد مشاهده 725


  نظرات


برای ارسال نظر باید وارد سایت شوید

     درحال بارگذاری