سلام، در برنامه مطالعاتی گام اول زمان برای مرور قبل آزمون نداریم. من نمی توانم در یک واحد برخی از اقدامات را تمام کنم.


درحال بارگذاری...
دانلود سلام، در برنامه مطالعاتی گام اول زمان برای مرور قبل آزمون نداریم. من نمی توانم در یک واحد برخی از اقدامات را تمام کنم. (صوت) - 3.16 MB
6 سال قبل  

تعداد مشاهده 351