گزارش کلی تطبیق آزمون سراسری 97 با آزمون های آزمایشی گزینه دو


گزارش کلی تطبیق آزمون سراسری 97 با آزمون های آزمایشی گزینه دو

گزارش آماری میزان تشابه سوالات آزمون های گزینه دو با سوالات آزمون سراسری 97جهت دریافت دفترچه گزارش تکمیلی هر یک از گروه های آزمایشی بر روی فایل های زیر کلیک نمایید.

 • گزارش کلی تطبیق آزمون سراسری 97 با آزمون های آزمایشی گزینه دو (PDF)

  گزارش کلی تطبیق آزمون سراسری 97 با آزمون های آزمایشی گزینه دو (PDF)

  دانلود 4.08 MB
 • گزارش کلی تطبیق آزمون سراسری 97 با آزمون های آزمایشی گزینه دو (PDF)

  گزارش کلی تطبیق آزمون سراسری 97 با آزمون های آزمایشی گزینه دو (PDF)

  دانلود 2.97 MB
 • گزارش کلی تطبیق آزمون سراسری 97 با آزمون های آزمایشی گزینه دو (PDF)

  گزارش کلی تطبیق آزمون سراسری 97 با آزمون های آزمایشی گزینه دو (PDF)

  دانلود 4.15 MB
10 ماه قبل  

تعداد مشاهده 106471